Skip to content

GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-22 11:06:35
JSON

NIPT: J61905015B
Administrator: Giovanni Annoni, Matteo Fumagalli Romario
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin, shitjen dhe tregtimin e gazrave teknike, terapeutike, farmaceutike, ushqimore dhe gazrave të tjerë në përgjithësi, si dhe prodhimin e produkteve dhe aparaturave që kane të bëjnë me to; Projektimin, realizimin dhe instalimin e impianteve të lidhura me gazet e sipërpërmendur;Veprimtari Export - Import të materialeve mjekësore dhe pajisjeve mjekësore. Furnizimin me Oksigjen Mjekësor dhe aparaturave mjekësore të pacienteve të ndryshëm në shtëpi;Projektimi dhe realizimi i impianteve spitalore, salla operimi, etj. Importin dhe eksportin me shumicë e pakicë të artikujve industriale të çdo lloji. Tregtimin e pajisjeve elektrike, veçanërisht saldatrice;Veprimtari Export - Import të preparateve, solucioneve dhe reagjentëve kimike dhe pajisjeve që duhen për shfrytëzimin e tyre;Transport i mallrave të çdo lloji, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, edhe për llogari të te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.01.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 292 164 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Vaqarr VAQARR ABR802 Gjysem Rimorkio Tirane Tirane TIRANE Kamion tip Iveco me targe AA 503 OH Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio me targa ABR 153 Tirane Tirane TIRANE TR 1276 T. Tirane Tirane TIRANE TR 6089 L Tirane Tirane TIRANE Gjysem rimorkio me targe AER277 Tirane Tirane TIRANE TR 6397 S Tirane Tirane TIRANE Gjysem rimorkio me targe ADR 337 TIRANE TR 9753 T. Tirane Vaqarr VAQARR Gjysem rimorkio me targe TR 1274 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
II.7.C - Prodhimi i barnave
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
VAQARR Vaqarr, Tirane

Adresa:
Tirane Vaqarr VAQARR Rruga Llazi Miho, Ndertesa Nr. Pasurie 300/56, ZK.37/2 prane GTS-Gazra Teknike Shqiptare, Tirane Vaqarr SHARRE Rruga Leke Zaharia, Impianti i prodhimit te SO2, Godine 1 kateshe me zone kadastrale 3921, Nr Pasurie 342/14 Tirane Tirane

Telefoni:
2352877

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 80 777 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 75 348 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 78 618 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 914 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 75 229 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:810 237 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:644 276 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 693 197 954,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016