Skip to content

ALBCONTROL(Ish AGJENSIA NACIONALE TRAFIKUT AJROR-ANTA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61908011H
Administrator: Mina Kusta
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë dhe me gjerë të publikuara në AIP Albania, në përputhje me standardet ndërkombëtare, marrëveshjet dhe rregulloret në fushën e lundrimit ajror të ratifikuara.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBCONTROL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31.12.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 679 172 000,00
Numri i pjesëve: 5 679 172
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AIR ALBANIA Sh.p.k (Nipt-L82113028I)
Shoqëri e themeluar në datë 12.09.2018, me seli në Tiranë dhe me Kapital 100.000 lekë. E përfaqësuar nga Sinan Dilek, dhe ortak: Shoqëria Albcontrol 10%, Shoqëria "MDN INVESTIMENT" 41% dhe Shoqëria TÜRK HAVA YOLLARI A.O 49%.
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Femra / 3 Meshkuj
Nr. i anëtarëve të bordit: Admir Abrija; Belinda Ikonomi; Mirlinda Karçanaj; Genci Gjonçaj; Halil Hyseni; Albana Koçiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: 01.Në datë 12.03.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.401-385 Prot, datë 4.3.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Alimadhi", drejtuar QKB, është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative ndaj kuotave qe ka në pronesi debitori, shoqëria “AlbControl” sha me Nipt J61908011H”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 21.03.2015.
02. Në datë 12.05.2015: në bazë të Urdhrit Nr.664/6 -328 - 15 Prot. datë 05.05.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori, shoqëria "AlbControl" sh.a, me Nipt J61908011H. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.06.2015, në bazë të Urdhrit Nr.668/24 Prot., Nr.328-15 Prot datë 2.06.2015 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailff Service” sh.p.k.
03.Në datë 25.05.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 23.05.2016, të protokolluar nga QKB me Nr.1639 Prot., datë 23.05.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbaruese “Speed Solution” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “AlbControl” sha me Nipt-J61908011H”. Pala kreditore: Majlinda Çelmeta. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 06.06.2016, në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 31.05.2016, protokolluar në QKB me Nr.2209Prot datë 01.06.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k. >br/>04.Në datë 07.08.2017: Në bazë të Urdhrit Nr.201/13 i Aktit, datë 31.07.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Irisa Tereziu të protokolluar nga QKB me Nr.11826 Prot, datë 02.08.2017, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të palës debitore shoqëria "Albcontrol" sha me Nr. NIPT J61908011H”. Pala kreditore: Shkëlqim Lamçe. Objekti: Pagim detyrimi.
05.Në datë 22.01.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.891/3 Prot, datë 18.12.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis Mekshaj, të protokolluar nga QKB me Nr.17436 Prot, datë 19.12.2017 është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “AlbControl” sha, me NIPT J61908011H. Pala kreditore: Shega Trans sh.a. Objekti: Pagesë shume.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rinas.

Adresa:
01-Durrës; Nikël; Rinas; Pranë kullës së trafikut ajror dhe godinës operacionale.
02-Durrës; Nikël; Rinas; Rruga Nacionale Tiranë-Rinas; pranë Aeroportit Nënë Tereza; Salla Vip ''Marubi Lounge''.

Adresa Email:
albcontrol@albcontrol.al

Telefoni:
+355 4 2363 220

Faqja Web:
https://albcontrol.al/al/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 53 244 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 178 854 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -66 623 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 268 980 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 244 059 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 43 765 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 499 458 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 329 419 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 621 986 002,83
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 326 455 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 408 646 419,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 458 571 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 306 979 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 232 825 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 129 042 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 991 678 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 876 529 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 858 186 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 557 042 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 174 141 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 760 956 741,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 513 898 672,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B