Skip to content

INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J62006012D
Administrator: Erald Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari të sigurimeve për dëmet, sigurimeve të jetës si dhe veprimtarinë e ri-sigurimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/05/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 020 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 700
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj
Nr. i anëtarëve të bordit: Thanas Xhillari; Rexhep Meidani; Vasil Pilo (Kryetar)
Statusi: Ç'regjistruar pa Likuidim
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ndarja e Shoqërisë:
I-Në datë 06.12.2016: Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.15 datë 10.11.2016, dhe Projekt Marrëveshjes së Ndarjes së Shoqërisë INSIG Sh.a, është vendosur ndarja e shoqërisë INSIG Sh.a, në dy shoqëri pritëse të themeluara rishtazi, INSIG Sh.a (Kompani Sigurimi Jo-Jetë) dhe INSIG JETË Sh.a. (Dokumentacioni bashkëngjitur-Vendimi i Asamblesë, Projekt Marrëveshja e Ndarjes dhe Raporti Ekspertit Kontabël).

II-Në datë 25.01.2017:Në bazë të Vendimit të Autoriterit të Mbikqyrjes Financiare Nr.202 datë 27.12.2016, Vendimit të Asamblesë së shoqërisë EUROSIG Sh.a Nr.16 datë 23.12.2016 dhe Marrëveshjes së Ndarjes datë 09.01.2017 është miratuar ndarja e veprimtarisë së shoqërisë INSIG Sh.a në shoqërinë INSIG Sh.a Aktiviteti i Jetës dhe INSIG Sh.a Aktiviteti i Jo-Jetës. Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.05 datë 23.12.2016, është miratuar emërimi i administratorit të shoqërisë INSIG Sh.a Shoqëri Sigurimi Jetë Erald Hysa dhe emërimi i administratores së shoqërisë INSIG Shoqëri Sigurimi Jetë, Elvana Mino. (Dokumentacioni bashkëngjitur-Vendimet e Asambleve, Marrëveshja e Ndarjes dhe Statuti i shoqërive të krijuara). Statusi i shoqëris nga "Aktiv" u bë "Ç'regjistruar pa likuidim".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Bashkiake Nr.7; Rruga e Kavajës; Nr.116.

Adresa:
-Gjirokastër, Gjirokastër, Girokastër, Rruga Nacionale Pallatet e Insigut.
-Korçë, Korçë L 7 28 NËNTORI PR. DTT TAKS.
-Durrës, Durrës, Durrës, Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Godinë 1 Katëshe, Zona Kadastrale 8516, Nr.4.
-Shkodër, Shkodër, Shirokë Lagjja "Qemal Stafa", Rruga "Vilson", Godinë 3-Katëshe, Kati 1, Zonë Kadastrale Nr.8594, Numër Pasurie 4/415-N.
-Tiranë, Kashar, Kashar Autostrada Tiranë, Durrës, Km 1, Ndërtesë private, Zona Kadastrale Nr 2105, Nr pasurie 1188/19, Kati 1.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Kushtrimi, Rruga 100 Vjetori Pavarësisë, pranë Drejtorisë Rajonale te Shërbimit te Transportit Rrugor, Objekti Nr.2.
-Tiranë, Tiranë,, Tiranë Njësia bashkiake Nr.6, Rruga Teodor Keko, zona kadastrale 3866, kati i parë, pasurie nr 305/230.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Eduart Mano, Pallati Kriger Nr. 1, Kati 2.
-Kukës, Kukës, Kukës, Pranë ish Gjykatës, Kati i parë.
-Durrës, Durrës, Durrës, Lagjja 17, Rruga Dëshmorët, Pallati 256, Objekti Nr.1, përballe Stacionit të Trenit.
-Elbasan, Peqin, Peqin Lagjia Xhami, te kryqëzimi trenit, kati i parë.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zona Industriale, Ngjitur me Drejtorinë Rajonale të Rregjistrimit të Automjeteve.
-Fier, Fier, Fier, L.1 MAJ, PRANË KONTRO.TEK.AUTO.
-Lezhë, Laç, Laç Lagjja Nr 4, Rruga e Kishës, Banesë private 1-Katëshe, zona kadastrale 2364, Pasuria nr. 4/237-N1.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Kioske pranë Pikës Kufitare Muriqan.
-Elbasan, Gramsh, Gramsh Lagjja Sporti, Rruga Kodrionasi, zona kadastrale nr.1842, Kompleksi Selamiu, ndërtesë private me nr.pasurie 8/301-N8, kati i parë.
-Korçë, Bilisht, Bilisht Rruga Nacionale Bilisht-Kapshtice, Km 9, brenda objektit Doganës Kapshticë (Nuci Paluka).
-Tiranë, Rrogozhinë, Rrogozhinë Qendër.
-Dibër, Peshkopi, PESHKOPI, SHET. ELEZ ISUFI ISH-INFORM.
-Elbasan, Gramsh, Gramsh Lagjja Sport, Kompleksi Selamiu, kati parë, pranë Tregut fruta-perime.
-Fier, Fier, Fier Lagjja "16 Prilli", Rruga "Vasil Pecuke", Banesë Private Nr.33/2.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër L.Q.STAFA -P.105 - VEHID GJYLI.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga Artan Lenja ish Fusha e aviacionit, Pallati nr. 9, kati i parë.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Lagjia Nr. 1, Përballe Telekomit.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Pallatet Gintash.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Pavarësia, Rruga Sadik Zotaj, pranë Hotel Rossi.
-Shkodër, Kastrat Hot, Hot, Rruga Shkodër, Hani Hotit, km. 39, Godinë 2-Katëshe, kati i I-rë, nr.4.
-Korçë, Pogradec Pogradec Bulevardi Reshit Çollaku.
-Tiranë, Kavajë, Kavajë SHESH KRYES,PERB XHAMISE.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Llazi Miho, Pallati 55, Shkalla 2, Ap 6, përballe BKT, Kombinat.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Rruga Sadik Zotaj, Pallati 458.
-Korçë, Pogradec Pogradec Lagjja Nr.1, Rruga Industriale, Nr.pasurie 14/452, zona kadastrale 8581.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, rruga 5 Maji, truall me nr pasurie 9/834, zona kadastrale 8120, përballe shkolles Tirana Jonë.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja 29 Nëntori, Rruga Sadik Zotaj, pallati 517, kati i parë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rruga e Dibrës, Pallati 486/2, Ap.2.
-Tiranë, Kavajë, kavajë Rruga Josif Bundo, Nr.1, Pallati 60 hyrjesh Kavajë.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë Njësia Bashkiake Nr.8, Rruga e Barrikadave Nr.2/1.
-Fier, Fier, Fier LAGJIA "29 NËNTORI".
-Fier, Lushnje, Lushnje Lagjia Xhevdet Nepravishta, Kthesa e Spitalit.
-Shkodër, Kastrat, Kastrat Rruga Nacionale Vukpalaj-Hani Hotit, Godinë 1-Katëshe, nr.445/2-4.
-Korçë, Pogradec, Pogradec Rruga "Reshit Collaku", Godina 49, Hyrja 2, Apartamenti 3, Zona Kadastrale 8581.
-Tiranë, Prezë Fushë Prezë, Fushë Prezë prane fushës se kolaudimit.
-Gjirokastër, Tepelenë, Tepelenë, Rruga Mustafa Matohiti,Pallati.16,ap.2.
-Korçë, Pogradec, Pogradec Rruga e Korçës, Lagjja nr. 1, Objekt me nr pasurie 10/613, zona kadastrale 8581.
-Fier, Lushnje, Lushnje Lagjja 18 Tetori, Rruga Vath Korreshi, Godinë 1 Katëshe me Nr.pasurie 14/58, zona kadastrale me Nr.8572.
-Fier Lushnje, Lushnje Lagjja Çlirimi, rruga pranë Gjykatës së Rrethit.
-Tiranë, Kavajë Kavajë GOSE - BUKURIE SHEHU.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, 14 c/o, Qendra Metropol.
-Vlorë, Finiq Finiq, Fshati Vrion, Godinë 1-katëshe, Zona Kadastrale 3832, Pasuria Nr.2906, Zyra Nr.2.
-Durrës, Durrës, Durrës, Rruga Tregtare, Lagjia Nr. 1, Zona Kadastrale 8512, Numër Pasurie 24/192.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, bulevardi Bajram Curri, pallatet Agimi, shk 7, kati 2, ap 1/A.
-Lezhë, Laç, Laç Bulevardi Kryesor.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.4, Rruga e Dibres, vila përballë Xhamisë Xhura.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zona industriale, rruga Levizja e Postribes, Godinë 2-Katëshe, kati 1-rë, nr pasurie 31, zona kadastrale 8592.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Don Bosko, Zona Kadastrale Nr. 8330, Numër Pasurie 8/15-N-3.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, L. ISA BOLETINI PALL INSIG.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, L. BEQIR DARDHA P.41.
-Berat, Ura Vajgurore, Ura Vajgurore Lagja 4 Shtatori.
-Shkodër, Vau Dejës Shëlqet, Shelqet, Lagjja Shelqet, Rruga Qender, zona kadastrale 3334, nr. pasurie 253/20.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Rruga Mitat Hoxha, Port, Sarandë.
-Durrës, Durrës, Durrës, Lagjja 3, Rruga Grigor Durrsaku, Pallati Nr.462, Ndërtesë 5 kat, kati i parë.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Zona Industriale, Rruga Adem Jashari nr.1(R/E).
-Berat Kuçovë Kuçovë Lagja Tafil Skendo.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Lagjja nr.4, rruga "Mitat Hoxha", godina nr.2, kati i parë.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë Lagjja Besëlidhja, Pallati Nr.132, Shk.1, Kati 1, Ap.4, ZK 8632, Nr.Pasurie 4/8+1-4.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirakastër, Zona Industriale, Parku i Automjeteve, Godinë 1-Katëshe, objekti Nr.24/95, ZK.8543.
-Durrës, Durrës, Durrës Lagjia Nr. 3, Bulevardi Skenderbe, Rruga Nail Kondi, Objekti Nr. 1130.
-Korçë, Korçë Korçë, Lagjja 10, Rruga Rilindasit, përballe pikës së Kolaudimit.
-Lezhë, Lezhë, Lezhë Lagjja Beslidhja, Rruga Kosova, Pallati 134.
-Fier, Lushnje, LushnjeLagjja 18 Tetori, Rruga Vath Korreshi, përballë ish parkut të mallrave.
-Vlorë, Sarandë, Sarandë, Lagjia Nr. 4, Rruga Mitat Hoxha, Godina Nr. 2, Kati Parë.
-Korçë, Maliq , Maliq Rruga "1 Maji", Pallati Nr.1, Zona Kadastrale 2573, Pasuria Nr.1/38+2-2.
-Berat, Berat, Berat Lagjia 30 Vjetori, Pallati i Pyjores, Kati 1.
-Fier, Ballsh, Ballsh Lagjja 5 Maji, pranë kryqëzimit.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Dracini, Ndërtesë Nr. 85, Kati i parë, Zona Kadastrale 8592, Pasuria nr.1/508.
-Shkodër, Shkodër, Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, Pallati Nr. 115, Zona Kadastrale 8593, Pasuria nr.4/166-N5,2.
-Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Komuna e Parisit, Pallatet Lura, Kati I.
-Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjia 5 Maj, Rruga Kasem Sejdini, Zona kadastrale 8525, Nr.Pasurie 30/50.
-Vlorë, Vlorë, Vlorë, Sheshi Avni Rustemi, Lagjja Hajro Çakërri, Pallati Kompleksi Brokaj, Kati 1.
Shkodër, Pukë, Pukë Qendër.
-Korçë, Bilisht, Bilisht Lagjja nr 1,Rruga Superstrada e Devollit, objekti nr 156.
-Tiranë, Kamëz, Kamëz Bulevardi Blu, përballë shkollës Ibrahim Rugova.
-Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirakastër, Ish S.M.T, Rruga Iljaz Bobi, Godinë 1-Katëshe, Nr.pasurie 24, ZK 8543.
-Dibër, Peshkopi, Peshkopi, Lagjja "Treg-PAM", Rruga "Ismail Feta", Ambjent zyre në atin e parë, Zonë kadastrale Nr.2932, Numër Pasurie 8/5266.
-Korçë, Bilisht, Bilisht Dogana Kapshticë.

Telefoni:
234170

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndarja e Shoqërisë-Doumentacion
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 105 399 461,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -20 848 653,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -89 305 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 724 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -40 852 124,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 224 885 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 367 189 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 136 823 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 371 719 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 624 358 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:825 955 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:752 354 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 831 670 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 934 888 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 975 090 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 728 497 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 069 761 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 967 992 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 333 741 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 875 261 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 791 509 162,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.B