Skip to content

O L S I

JSON

NIPT: J63423463I
Administrator: Agron Bulku
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumicë dhe pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse për popullatën. Bar-restorant, hoteleri, bar-kafe, servis automjetesh, lavazhe. Transport me shumicë dhe pakicë të artikujve industrial dhe ushqimor. Agjenci turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: O L S I
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.10.1997
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 36 000 000,00
Numri i pjesëve: 36 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: FIER Kamionçine (autobot) TR 8425 T.Mëzez Fshati Mezes,pikë karburanti,Tiranë Durrës , Lagjia Nr. 14 - Shkozet, Rruga Barjam Tusha, Pasuria me numer 1150, me Zone Kadastrale 85/6, Durrës (pikë Karburanti Bolv-oil dhe Godine 1 - katëshe.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 1. 27.03.2015 Numri i ceshtjes: CN-968497-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit të shoqërisë përmbarimore “TDR GROUP” Sh.p.k, Nr.798 Prot., Nr. 874/1 Dosje, datë 23.03.2015, “Për vënien e sekuestros konservative”, me të cilin është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “OLSI” Sh.p.k me NIPT J63423463I dhe Z. Behar Myslym Çukaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë.2. 10.04.2015 Numri i ceshtjes: CN-970255-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Shoqërisë Përmbarimore “TDR 26 Group” Sh.p.k, Nr.825 Prot., datë 24.03.2015, “Për pushimin e ekzekutimit”, me të cilin është urdhëruar: “Qendra Kombëtare e Regjistrimit Tiranë, të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë “OLSI” Sh.p.k, me NUIS J63423463I dhe Z. Behar Myslym Çukaj, në cilësinë e administratorit të shoqërisë, bllokuar me shkresën Nr.798 Prot., datë 23.03.2015, të shoqërisë përmabrimore “TDR Group”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
GRIZ Fshati Grize. Rruga Fier-Patos. Banesa ne KM 6 (OLSI) SHPK

Adresa:
ERSEKE Rruga Erseke-Leskovik, pikë karburanti ish stacioni i Autobuzave, Qytet Erseke Fier ZHAREZ ZHAREZ AA 507 JR Tiranë Lekaj LEKAJ Autostrada Kavajë-Rrogozhinë, pikë karburanti fshati Lekaj, Komuna Lekaj, Kavajë FIER, Lagjia Bishanake.Rruga Skenderbeu.pikë karburanti (200 M ne Perendim te TV-KOMBI).Fier. Lezhë Balldren GOCAJ Rruga Shkodër - Lezhë Km. 8, pikë Karburanti ne Fshatin Gocaj, Zona Kadastrale 1873, Nr Pasurie 340/17 Tiranë Vaqarr SHARRE Fshati Sharre. Rruga e Kavajës. pikë karburanti "OLSI" SHPK. ELBASAN, Brigada e 17 Sulmuese, 20 m perpara kryqezimit te Cerrikut, me ZK. 8523, Nr. pasurie 20/229 Korçë Bilisht DEVOLL Bilisht, Devoll, pikë karburanti Bilisht, Unaza e qytetit Bilisht, ZK. 1202, Nr. pasurie 834/41 Vlorë, pikë Karburanti, Lagjia Hajro Çakerri, Rruga Sulejman Delvina, Zona Kadastrale 8601, Pasuria Nr. 28/29-ND Fier Dushk DUSHK Autostrada Lushnje - Rrogozhinë,km 6, me Nr pasurie 714/15, me ZK 1841, vol.6 fq.145 dhe nr pasurie 714/16 me, ZK 1841, vol.6 fq.146. Fier ZHAREZ BELINE Fshati Beline, Rruga Fier-Berat, pikë Karburanti dhe Market ( 50 m ne lindje te zyrave se sek.6 ) Vlorë Himare HIMARE Rruga Nacionale Himare-Vlorë SH 8, pikë karburanti Bolv Oil ne dalje te qytetit te Himares, Km. 2 Tiranë, Rruga Hoxha Tasim, Prane sheshit Avni Rustemi Tiranë Golem GOLEM Fshati Golem.Rruga Nacionale.Godina perballe me Malin e Robit. Shkodër Gruemire BORIC I MADH pikë karburanti Rruga ShkodërKoplik, Fshati Boriç i Madh, Malesi e Madhe Shkodër, pikë karburanti qytet Shkodër, Unaze lindore e qytetit Korçë Korçe Korçë pikë karburanti te zona industriale Korçe, Qytet Tiranë Vore MARIKAJ Autostrada Tiranë-Durrës, 90 m para ktheses per ne Marikaj. 3 Fier ZHAREZ ZHAREZ AA 923 JP Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kameras, rruga nacionale Fushe KrujeKruje, sh 3, km 3, zk 1921, nr pasurie 33/5, pikë karburanti Bolv Oil KASHAR, Fshati Kashar, Autostrada Durrës-Tiranë, mbrapa Casa Italia, Karburanti "OLSI" Elbasan Karine KARINE Fshati Karin. Rruga Rrogozhinë-Peqin. Ne KM 7. Pika e karburantit "OLSI" sHPK. Gjirokastër, pikë karburanti Unaza e Qytetit perballe kishes se re ortodokse Lezhë , Rotondo Lezhë, Rruga Lezhë - Ishull Lezhë, pikë Karburanit ne Ishull Lezhë, Zona Kadastrale 1987, Nr Pasurie 180/98 Durrës Sukth SUKTH Lagjja Perimore.pikë karburanti (20 M ne Lindje te godines Bashkise). Durrës RRASHBULL RRASHBULL Autostrada Durrës-Tiranë, Km. 6, Komuna Rrashbull, Durrës me Nr. Pasurie 158/257, me ZK me Nr. 257 Gjirokastër DROPULL I POSHTEM DERVICAN Dervican, rruga GjirokastërKakavi, km 6, nr pasurie 59/132, zona kadastrale 1476, vol 18, fq 133 Tiranë, pikë karburanti, rruga 29 Nentori, Laprake Korçë Mollaj MOLLAJ pikë karburanti, Fshati Dvoran, Korçe Diber Komsi KOMSI pikë karburanti rruga nacionale Burrel-Klos, Komuna Komsi, Qarku Diber Tiranë Preze PREZE pikë karburanti, Rruga Nacionale Vore - Fushe Kruje, Komuna Preze Fier ZHAREZ ZHAREZ ACR 842

Telefoni:
672074117

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 532 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 323 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -9 049 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 349 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 000 414 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 858 634 938,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015