Skip to content

XHENGO SHPK Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: J64103171M
Administrator: Ali Xhengo
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve civile e industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash, veshje fasadash, punime gërmimi. rrugë autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore ura e vepra arti. ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtim N/Stacione Elektrike e kabina e linja TN, punime të inxhinierisë në Mjedis, impiante hidrosanitare, impiante ngritës transportues, punime prishje, rifiniture të materialeve të drurit, metalike, plastike, xhami, e rifinitura të natyrës së ndërtimit. Impiante të sinjalistikës rrugore barriera etj. Parafabrikate betoni, druri, metalike. Impiante teknologjike, termike, kondiciomini, linja telefonike e telekomunikacioni, impiante të brendshme elektrike, telefonie, radiotelefoni, TV. Pastrim të ujerave detare, liqenore, lumore, impiante të ujit të pijshëm dhe pastrimi i tij. Impiante të grumbullimit, trajtimit të mbetjeve urbane, punime topogjeodezike. Sisteme kundër zhurmës për infrastrukture. Shitje biletash udhëtimi e turistike. Grumbullim, përpunim, tregtim të skrapit të hekurit dhe të metaleve me ngjyra. Punime sipërfaqësore dhe 2 nëntokësore dhe përdorim të lendeve plasëse për punime civile.
Emërtime të tjera Tregtare: XHENGO SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 05.08.1994
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 205 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KORCE DON. GJON. BUZUKU, L.5,

Adresa:
Korce Gore SELCE Zona Kadastrale Selce nr.3279, Velcan Nr.3727, Nr.pasurie 719, Nr. 698, Nr.694. Korce Korçe KORCE Ndertim godina e A.K.U tek rruga e Voskopojes. Korce Korçe KORCE Rikualifikimi urban i blloqeve te banimit, te lagjeve kryesore brenda unazes se qytetit. Korce Korçe KORCE Rikonstruksion i rruges Don Gjon Buzuku, sheshi i poliklinikes, sheshi i xhamise, sheshi i pazarit, rruga e Mborjes, rruga e Ravonikut Korce Gore SELCE Ndertim Hidrocentralit te Verbes ne Fshatin Selce. Korce Korçe KORCE Godine tek Sallameri Fix, Rruga Korce - Bilisht, Km 1, Zona Kadastrale 1101, Nr. Pasurie 262/91 Korce Korçe KORCE Magazine parkim e firmes Xhengo, Lagjja 15, Unaza e Qytetit. Durres Durres DURRES Godina e Re e 3 Komandes se Forces se Bashkuar, Plepa, Durres. Korce Korçe KORCE Rikonstrusion i Teatrit " Andon Zako Çajupi " ne qytetin e Korçes. Korce QENDER BILISHT QENDER BILISHT Rehabilitim asfaltim rruga Vishocice-Trestenik.

Telefoni:
0682051813 082243197

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 450 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 38 867 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 602 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:438 507 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 154 886 133,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015