Skip to content

Sinani Trading (Ish M. B. KURTI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: J64103483H
Administrator: Ledion Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, industrisë, produkte bujqësore, materiale ndërtimi, pesticide, paisje elektronike, konfesksione etj import eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikant. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, sallon mode, qendër estetike, fitnesi, servis, lavazh, motel, agjensi turistike, agjensi imobilare. Tregtim me shumicë e pakicë të produkteve me origjinë shtazore për njerëz. Në fushën e import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve dhe pajisjeve elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, kompjutera, server dhe pajisje të ngjashme. Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë të ushqimeve. Prodhim dhe tregtim me shumicë e pakicë të të gjitha llojeve të bukës, biskota, kruasan, fast food etj. Tregtimin e të gjitha llojeve të automjeteve përfshirë dhe ato të tonazhit të rëndë. Studime projektime, hartim planesh, manaxhim pyjesh, zbatim të punimeve pyjore, transport dhe tregtim të lëndës drusore, dru zjarri etj. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të pastrimit, dezinfektimit, detergjenteve të ndryshëm. Furnizimi, përgatitja, servimi (Ushqim Katering). Rikonstruksion, ndërtim i objekteve private dhe publike, restorante, hotele, resorte, rrugë, ura, kanalizime, asfaltime hidroizolime etj. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve kancelarike, konsumablave për pajisje të ndyshme, tonerave, lodrave etj. Tregti letre dhe shtypshkrimesh të formave dhe llojeve të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: Sinani Trading
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.02.1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Lushnje, Automjet Benz AA455RN
2) Fier, Lushnje, Kamion Mercedes Benz me targë AA 531 TY
3) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 328 JR.
4) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 592 KG.
5) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 324 FN.
6) Fier, Lushnje, Furgon Mercedes Benz me targë AA 402 TY
7) Fier, Lushnje, Automjet Benz me targë AA 838 CI.
8) Fier, Lushnje, Automjeti Mercedes ATV me targë: AA 726 VH
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Xhevdet Nepravishta, Rruga Iliaz Ahmeti, magazinë një katëshe, pasuria nr 1957/3, pranë Fabrikës së Qumështit.

Adresa Email:
mb_kurti@yahoo.com

Telefoni:
0692085083

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (02.02.2019)
Akti I themelimit 2014
Kontrate shiblerje kuotash 28.07.2010
Vendim I asamblese per rritje kapitali 25.07.2013
Kontrate dy paleshe dhurimi 14.01.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 766 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 658 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 274 550,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 961 267,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 971 156,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 061 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:197 579 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:279 560 932,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:211 894 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 338 536 894,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 315 692 652,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 213 122 660,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala