Skip to content

" LEKA "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 16:25:47
JSON

NIPT: J64103631O
Administrator: Barjam Leka
Objekti i Veprimtarisë: Punime dheu, sistemime terrenesh etj. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi. Prodhim inertesh, rëre, çakulli, gurë, mermerë. Prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e beton arme. Ndërtime civile dhe industriale, ekonomike, turistike, dhe bujqësore, deri në dy kate dhe mbi dy kate, kompletimi dhe instalimi me karakter social, kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurimeve dhe rikonstruksion godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Ndërtime e projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostrada, punime të sinjalizimit rrugor, vijëzime të rrugëve, nderime vepra arti në rruge. Ndërtime rruge të kategorisë se I deri V, ndërtim ujësjellësa dhe kanalizime, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjediset urbane, punime karpeneterie. Kryerje punimesh të inxhinierisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave ekzistuese, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujërat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbra si pyje, parqe. Administrimi i guroreve impianteve të betonit të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit, prodhime materiale bituminoze, kartonkaterma, pasta, mastikabituminoze, asfalto 2 beton. Veshjesh rrugësh me asfaltobeton, sistemim e asfaltim sheshe, punime përmbajtje. Asistence teknike, juridike. Shërbime të natyrave të ngjashme për të cilat shoqëria do të pajiset me licencat përkatëse. Importeksport,, tregti të artikujve të ndryshëm ndërtimi.
Emërtime të tjera Tregtare: " LEKA "
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 27.07.1994
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
CERRAVE Fshati Cerrave, banese prane shkolles se mesme

Telefoni:
0692728425 0692728425

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 625 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 602 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 36 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 220 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:13 780 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 798 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 170 513,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016