Skip to content

LAÇAJ

JSON

NIPT: J67019018L
Administrator: Bashkim Laçaj
Objekti i Veprimtarisë: Hartimin e projekteve të veprave të artit, hartimin e projektit të ndërtimit të rrugëve, të ndërtimit të godinave etj. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, punime hekuri, karpentierie, ndërtime civile dhe ekonomike, kulturore dhe tregtare, ndërtime rrugësh, veshje me asfalto beton të rrugëve, sistemime asfaltime sheshe, ndërtim vepra arti, rrugore dhe hekurudhore, ndërtim ura, ndërtim ujësjellës dhe kanalizime, ndërtim vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditëse, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash ndërtime mbi 8 kate, qendra biznesi, qendra sportive, punime elektrike të TU e tM, linja elektrike tL, punime në stacione elektrike, punime kullimi e argjinatura, punime në sistemin e ngrohjes e kaldaja, punime në sistemin audiovizive, punime në antena e kulla mbi 50 metra, hapje dhe shfrytëzim gurore, rërë, zhavorre, prodhim inerte të të gjitha llojeve, shitje pasurie të luajtshme dhe të paluajtshme, tregtim me shumicë dhe pakicë të gjithë artikujve, industrial, ushqimor, elektoshtëpiake, hidrosanitare, materiale ndërtimi, materiale druri, tregtim pije alkoolike dhe jo alkoolike, veprimtari në fushën e turizmit, hotelerisë dhe bar-restorante eksport-import. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Rehabilitim, pastrim kanale kulluese.
Emërtime të tjera Tregtare: LAÇAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.09.1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 056 372,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkodër AA 421 KJ, Kamion Man, ngjyre e bardhe Shkodër, AAR 262, RTM Doll ngjyre blu Shkodër, AA 536 CO, Kamion Man, ngjyre blu Shkodër, AA 357 CI, Fadrome, ngjyre e verdhe, Shkodër AA 379 ME, Kamion Mercedes Benz, ngjyre blu , Shkodër SH 8551 E , Kamion Man, ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër Lagjja Guerrile, Rruga 1 Qershori, godine 2-katëshe, katiti 1-re, me nr 6/372

Adresa:
Shkodër, Zona Kadastrale 7/954, adresa pasurise Rruga Europa, Sheshi Rus i madh, Banese ne ndertim Shkodër Velipoje VELIPOJE Velipoje, marrje mjetesh me qira per pastrim kanalesh, KOPLIK Lagjja Qender, Rruga Nacionale Koplik-Shkodër, godinë 1-katëshe, nr pasurie 529/1, zona kadastrale 2220

Telefoni:
692099190

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 247 705,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 918 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 329 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 769 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 22 792 510,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015