Skip to content

MEDI - TEL (Ish ALBITEL 1)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-10-12 11:01:19
JSON

NIPT: J71519004W
Administrator: Anastas Peçini, Ervin Kristo
Objekti i Veprimtarisë: Tregëti e shërbime në fushën e mjekësisë, stomatologji, reagent, kiteve diagnostikuese, impeks, pastrim higjenizim të ambjenteve spitalore, urbane, grumb, transportimin e përpunim (me djegie, sterilizim, dizifektim) të gjitha llojeve të mbetjeve spitalore edhe ato anatomike, klinikave mjekësore e stomatologjike fatmaceutike jab.mjekësore e mbetjeve urbane. Import-eksport paisje mjete, për kriminalistikën, për survejimin, e në fushën e stërvitjes e përgatitjes të forcave të ushtrisë e të rendit, si dhe të materialeve e paisjeve të logjistikës. Depo farmaceutike, import-eksport ilaçe. Tregëtim me shumicë i barnave për njerëz. Ndërtime. Shërbime ndërhyrëse higjeno-shëndetsore për dezinfektim, deratizim, dezinsektim.
Emërtime të tjera Tregtare: MEDI - TEL
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.02.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 465 000 000,00
Numri i pjesëve: 46 500
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, Wolkswagen me targë: AA 771 PN
2) Tiranë, Kashar, Furgon Renault FLBC TRAFIC DCI 100, Targa AA 855 GT
3) Tiranë, Kashar, Ford Transit me targë AA 186 MN
4) Tiranë, Kashar, MEZEZ, Automjeti markë Mercedes Benz 413 CDI me targë AA 327 TE.
5) Tiranë, OPEL BF 25 CAMBIO Targa TR 5209 T
6) Tiranë, Kashar, Automjet Ford me targë AA 697 IZ
7) Tiranë, ATP WOLKSWAGEN 2 K CADDYY Targa TR 8093 U
8) Tiranë, Mjeti marka Mercedes Benz Vito 115 CDI me targë AA712RY
9) Tiranë, Kashar, Mjeti tip Citroen AA032JZ
10) Tiranë, Citroen Jumper Targa AA 056 GH
11) Tiranë, Kashar, Automjet tip Mazda me targë AA 479 LI
12) Tiranë, Kashar, Automjet me Targë AA 160 PX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, MEZEZ, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.1, Rruga Vidhegjatë, Ndërtesa Nr. 18, Zona Kadastrale Nr.2679, Nr. pronësisë 41/1/16/2

Adresa Email:
anastaspecini@gmail.com

Telefoni:
0662053300

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.10.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 04.01.2006
Kontrate shitblerje kuotash 08.10.2003
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 20.04.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 20.11.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 02.11.2014
Vendimi i ortakut per zvogelimin e kapitalit 20.12.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 62 617 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 54 738 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 435 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 34 964 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 29 160 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 344 697,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 035 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 227 317 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:106 126 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:101 370 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:109 538 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:82 348 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 882 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 43 451 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 165 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 631 020 137,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala