Skip to content

NELSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 14:14:04
JSON

NIPT: J71601012S
Administrator: Elsa Kamberi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim brumërash si buke dhe artikuj të tjerë të kësaj natyre. Import-eksport dhe tregtimi me shumicë i drithërave të bukës si grurë, misër etj i artikujve industriale e ushqimore, blegtorale e bujqësore, prodhimeve metalurgjike si tuba, llamarine, transport mallrash i materialeve të ndërtimit dhe transport udhëtarësh. Import-eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të te gjitha llojeve me shumicë e pakicë, tregtimin e artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, bujqësore dhe blegtorale, tregtim fruta perime. Prodhim e tregtim brumërash të ndryshme e ëmbëlsirave. Hapje dhe shfrytëzim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendrave të pushimit e kurative. Ndërtim apartamentesh, rikonstruksion objektesh. Shkatërrim, demolim mjetesh. Skrap, shkrirje metalesh.
Emërtime të tjera Tregtare: NELSA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 31.01.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE QESARAK Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz me targe AA 978 KU Tirane Tirane TIRANE Kamion Mercedes Benz me targe AA 421 LX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DAJT Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me Nr.pasurie 199/32, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 058 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 799 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 884 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 314 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 997 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:91 133 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:121 554 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 25 085 406,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016