Skip to content

FASTECH

JSON

NIPT: J81609010U
Administrator: Andis Papa
Objekti i Veprimtarisë: Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës e trajnimeve në fushën e informatikës. Shitja e blerja e pajisjeve të teknologjisë së informacionit të tilla si kompjuterë, latoje, serverë, projektorë, kamera dixhitale, skaner, printer, fotokopje, fakse, etj. Krijimi i linjave për montimin e kompjuterëve dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla dhe realizimi i shërbimit të mirëmbajtjes, garancisë e të riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit të rrjeteve kompjuterike, informatikë dhe mirëmbajtjen e tyre. Realizimi i projektimit, dhe instalimit të sistemeve të menaxhimit elektronik, elektrik dhe të sigurisë së ndërtesave. Programim dhe implementim i sistemeve dhe programeve informatikë (software-ve), mirëmbajtje sistemesh dhe programesh informatikë, asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e programeve informatikë (software-ve). Përpunimi i të dhënave në kompjuter e pajisje të tjera me synim realizimin e shërbimeve të tilla si përgatitje faqe interneti, përgatitje reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash, e deri në shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimtarive të tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe 2 elektronike shtëpiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatikë me qellim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar. Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve të përmendur me sipër. Të tjera sipas legjislacionit në fuqi. Sh informatikë të ndryshme të aplikueshëm në sektorë të ndryshëm. Programim faqesh internet (WebDesign-Development) si dhe mirëmbajtjen e tyre. Tregtim të programeve informatikë (softwareve). Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based. Instalime mirëmbajtje pajisjesh teknike, speciale (kaldaja, kondicionerë, sistemet e ngrohjes, gjeneratorë etj.). Krijimi i dhomave serverësh.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.03.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 140 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia bashkiake nr 5, rruga Brigada VIII, ndertesa 8, hyrja 6, ap 1

Adresa:
VAQARR Magazine prane Ures se Beshirit

Adresa Email:
info@fastech.com.al

Telefoni:
042268443

Faqja Web:
www.fastech.com.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 832 065,00