Skip to content

EGLAND
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 16:25:47
JSON

NIPT: J96829419D
Administrator: Rasim Daci
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e projektimeve e të ndërtimit të veprave të ndryshme të infrastrukturës. Ndërtime e mirëmbajtje rrugësh dhe linjash hekurudhore. Ndërtime civile dhe rikonstruksione. Ndërtime ujësjellësish dhe kanalizime. Objekte industriale, bujqësore, social kulturore etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndryshme të ndërtimit. Import eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, bujqësore dhe pjese këmbimi për to. Artikuj të ndryshëm elektrike, elektroshtepiake etj. Transport për mallra e pasagjere. Riparim dhe mirëmbajtje të mjeteve lundruese, skafeve turistike. Prodhim i tubave plastik për vaditje dhe ujë të pijshëm, Riciklim dhe përpunim plastik, import-eksport i tyre për nevojat e biznesit. Grumbullim e transportim i mbetjeve të llojeve të ndryshme urbane. Shërbime kancelari, shërbime të ndryshme, mirëmbajtje rruge, pastrim mjedisi, sistemim lulishteje, ujitje dhe mirëmbajtje ndërtesash, transporte të ndryshme, tregti materialesh ndërtimi, ushqimore, pjese këmbimi për të gjitha llojet e automjeteve, lavazh, tregti të materialeve të zyrave, kompjuter, fotokopje, mobilie të ndryshme, materiale elektrike, detergjent, shtypshkrime, hidraulike.
Emërtime të tjera Tregtare: EGLAND
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 10.07.1999
Rrethi: Bulqizë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 300 000,00
Numri i pjesëve: 40 300
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber Shupenze ZOGJAJ Automjet tip Mercedes benz me Targa AA 604 AF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shupenze ZOGJAJ Fshati Zogaj.Zyra tek ndertesa pranë fabrikës së mermerit/Zogaj.

Adresa:
Diber Shupenze ZOGJAJ Linjë për riciklim plastik tek vendi i quajtur"LIVADHET E CARE", pranë fabrikës së mermerit, ne fshatin Zogaj Tirane Kamez KAMEZ Ambjent magazinimi prodhim dhe tregtim tuba plastik dhe rakorderi në vendin e quajtur kodër institut pranë karburantit "FAFA", Kamëz-Tiranë

Adresa Email:
rasimdaci@yahoo.com

Telefoni:
067 2899074

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 230 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 763 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 124 540,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 010 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 927 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:154 463 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:113 313 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 142 967 093,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016