Skip to content

COMMUNICATION PROGRESS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 16:25:47
JSON

NIPT: K01625001C
Administrator: Gentian Likaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime në fushën e teknologjisë se informacionit dhe komunikimit (TIK). Konsulence dhe menaxhim të projekteve. Dizenjim, implementim dhe mirëmbajtje të sistemeve. Shërbime auditimi të sistemeve, hostim infrastrukture dhe software, hostim i bazës se të dhënave, hedhje dhe përpunim të dhënash. Projektim, zhvillim, implementim, testim dhe mirëmbajtje të platformave dhe sistemeve software e hardware që përfshihen në aktivitete ICT, në të gjitha fushat e aktivitetit të biznesit, të menaxhimit, qeverisjes, prodhimit dhe çdo fushe tjetër aktiviteti ekonomik e shoqëror që kërkon mbështetje nga procese dhe sisteme ICT, përfshirë ato në fushën e administrimit të aktiviteteve të biznesit, në fushën e edukimit dhe të zgjidhjeve interaktive multimediale, në fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike (GIS), pasuritë e paluajtshme, në fushën e biznesit financiar e bankar, në atë të shërbimeve të sigurimit të jetës, shëndetit e pasurisë, etj. Kurse të formimit profesional për platformat software për nivele të ndryshme (analist, përdorues, zhvillues, trajnues, etj. ). Kurse të formimit profesional për 2 sisteme ICT, aplikacione, menaxhim projektesh, menaxhim procesesh dhe cilësie. Dizenjimi grafik, zhvillim dhe mirëmbajtje e faqeve web. Sisteme monitorimi video. Sisteme dhe pajisje ICT të karakterit industrial dhe për nevoja specifike të projekteve të rendësish se veçante. Import-eksport, dizenjim, prodhim, asemblim dhe aktivitet i tregtimit me shumicë e pakicë i pajisjeve të telekomunikacionit, informatikës, elektronikes, rrjetave kompjuterike, telefonisë, pajisjeve të fuqisë, pajisjeve të sistemeve të sigurisë dhe akses kontrollit, kamerave, sistemeve video dhe audio, pajisjeve të transmetimit pa vale, kabllove të bakrit dhe kabllove optike. Import-eksport, shitje, implementim, integrim dhe mirëmbajtje e produkteve software apo shërbimeve të suportit të palëve të treta në trajtën e licencave software apo blerjes se shërbimeve periodike. Shërbime suporti teknik, shitje e marketing për pale të treta. Projektim, ndërtim e mirëmbajtje qendrash të dhënash (data center), përfshirë të gjithë elementet pasive e aktive të saj (sisteme, pajisje, software dhe elemente të tjerë). Shërbime për data center dhe Cloud. Operator i shërbimeve të telekomunikacionit për përdoruesit biznes dhe familjare: ndërtim Rrjetash publike dhe private (aksesi apo transmetimi) të komunikimeve elektronike tokësore fikse (me përcjellësa metalike, me fibër optike) ose me radio (wireless). Shërbime publike të komunikimeve elektronike (shërbimi i aksesit në Internet, transmetimit të te dhënave).
Emërtime të tjera Tregtare: COMMUNICATION PROGRESS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.11.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Nr. 7, Rruga Dritan Hoxha, Pallati M.C.INERTE, Kati 1, Laprake

Telefoni:
682058221

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 33 533 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 332 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 28 561 801,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 42 743 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 66 625 937,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:240 878 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:251 324 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 810 330,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016