Skip to content

CARA

JSON

NIPT: K07729920F
Administrator: Naim Cara
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit privat dhe publik; Gërmime dheu; Prodhime materiale inerte -gurë; Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme; ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore. Rikonstruksione; ndërtim banesa me skela mbi 8 kate; ndërtim rruge; Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore; Punime Hekurudhore; ndërtim Ura dhe Vepra arti deri dhe mbi 10 m; ndërtim ujësjellësish kanalizime, kanale e impiante vaditje; Pastrim i sipërfaqeve urbane, etj. import - eksport, me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm të konsumit të gjere, material elektrike, artikuj ushqimore industriale, karburante, etj. Import -eksport me shumicë e pakicë të lëndëve të para, materialeve të ndërtimit, mobilieri, pajisjeve, makineri, kancelari si dhe pjesëve të këmbimit për to; Krijimi i agjencive të spedicionit, komisionarëve, ndërmjetësimi, etj. Si dhe çdo veprimtari tjetër të nevojshme dhe të dobishme për realizimin e qëllimeve sipas objektit të veprimtarisë së shoqërisë
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.05.1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 513 000,00
Numri i pjesëve: 40 153
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BURREL Lagjja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10 8.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 209 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 661 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 430 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 089 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 093 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 201 533,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015