Skip to content

ERNISA - S

JSON

NIPT: K14610001D
Administrator: Vesel Podo
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e shërbimeve të kategorisë 1.3 : Nënkategoria 1.3.A - "Shërbime të ruajtjes së personave, objekteve e veprimtarive ." Nënkategoria 1.3.B - " Shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara." Montimi, monitorimi i sistemeve të sigurisë elektronike, sistemeve të kamerave CCTV, radio alarmi për përpunimin e qendrës së sallës operative (QPSA). Importim, tregtim, blerje, shitje dhe instalim të mjeteve e pajisjeve të sistemeve vrojtim-sinjalizimit, audiovizive, mjete të mbrojtjes ndaj zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes së komunikimit, projektim, instalim dhe programim të pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikimit si dhe të sistemeve të monitorimit në distancë të mjeteve lëvizëse dhe kontrollin e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: ERNISA - S
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.09.2001
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 470 203,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KORCE Sheshi i Bashkise, Pallati 1, Kati 2, Zyra Nr.3

Adresa Email:
veselpodo@hotmail.com

Telefoni:
682057190

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 796 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 187 963,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 980 816,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 80 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 472 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 328 661,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015