Skip to content

VERINA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 13:47:25
JSON

NIPT: K17614914W
Administrator: Vebi Mellani
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, studim e zbatim te punimeve ndertimore:Ndertime civile ekonomike,ndertime rrugore kat.IV,V, vepra arti te vogla deri 6 metra etj.Punime rikonstruksioni te godinave civile ekonomike, karpentierie , montime e instalime. Punime dheu, sistemime, tarracime, vepra kullimi e vaditese,prodhim dhe tregtim materiale ndertimi te te gjitha llojeve. Import - Eksport te te gjitha llojeve te materialeve te ndertimit, industriale hidrosanitare, hidraulike, pjese kembimi, makineri bujqesore, industriale,grumbullimi, perpunimi dhe tregtimi i prodhimeve bujqesore , pijeve alkolike , freskuese bimeve eterovajore, ndertimi dhe shfrytezimi i objekteve me karakter social dhe turistik Transport mallrash dhe udhetaresh brenda dhe jashte vendit.Tregtim brenda vendit dhe Importeksport mineral kromi, koks metalurgjik, qymyre, skrap, mbetje te tjera metalike.Eksportin,importin e tregtimin e mineralit te kromit,lendeve te para edhe ndihmese per prodhimin e ferrokromit,qymyrgurit e materialeve te ndertimit brenda dhe jashte vendit .Magazinmi ne depo i lendave plasese dhe shperthyese si dhe ruajtja e tyre .Perdorimi i lendeve plasese dhe shperthyese ne kryerjen e 2 punimeve per hapjen dhe shfrytezimin e mineraleve ne karrjera e nentoke.
Emërtime të tjera Tregtare: VERINA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.01.2000
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 261 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber, KLOS, Trailer me targe ABR 939; Diber, KLOS, Trailer me targe ACR 921; Diber, KLOS, Trailer me targe ABR 936; Elbasan, Klos, HYRJE QYTETI KLOS; Diber, KLOS, Mjet gjysemrimorkio me targe ADR 349; Diber, KLOS, Trailer me targe ABR 937; Diber, KLOS, Rruga Abdi Mati, Ndertese private nr.8, Kamion tip Skania me targa AA 533 LI; Diber, KLOS, AA 975 IN; Durres, Porti Detar i Durresit, Kalata Lindore prane shinave te trenit; Diber, KLOS, Rruga Abdi Mati, Ndertese private nr 8, Gjysem rimorkio me targa ADR 146; Diber, KLOS, Kamion Aktros Benz me targe AA 561 HM; Diber, KLOS, Kamion Aktros Benz me targe AA 563 HM; Diber, KLOS, Kamion Skania me targe AA 841 HC; Diber, KLOS, SKANIA me targe AA 940 KX
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B - Minerare
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Klos, Lagjja Nr.1, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.8 prane ktheses se Cerujes

Telefoni:
0682079210

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 648 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 239 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 275 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 669 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 373 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:40 630 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 332 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 66 182 003,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016