Skip to content

KOPACI

JSON

NIPT: K27713629E
Administrator: Sokrat Kopaçi
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytëzim, përpunim, transport, tregtim, import, eksport të lëndës drusore dhe nënprodukteve të saj. Studime, projektime, punime pyjore për shfrytëzim të qëndrueshëm të pyjeve. Zbatime të punimeve pyjore për pyllëzimet, për përmirësimin e pyjeve, për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve, mirëmbajtje pyjesh, mbrojtjen e pyjeve nga sëmundjet, dëmtuesit, zjarret. Ndërtim rrugë pyjore, sistemime malore e tjerë. Grumbullim dhe vjelje të prodhimeve pyjore jo drusore dhe florës spontane mjekësore dhe tanifere. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota dhe livadhe. Ushtrimin e gjuetisë sportive e turistike të faunës së egër. Import eksport të artikujve të ndryshëm ushqimor, industrial, konfeksione, hidraulike, hidrosanitare, materiale ndërtimi, elektroshtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno-sanitare, prodhime, qeramike, artizanati, pajisje zyrash, artikuj kozmetik, estetik, e të tjerë tregtimin e tyre me shumicë e pakicë, çeljen e lokaleve për ketë qellim. Përpunim dhe tregtim të lëndës drusore, mobilieri, orendi, dyer, dritare, import dhe eksport i tyre. Prodhim dhe tregtim bojëra të ndryshme për 2 lyerje. Punime duralumini e tregtimi i tyre. Tregtim i karburanteve të ndryshme me pakicë, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi, mbushjen bombolave të gazit, tregtim i tyre me pakicë. Transport mallrash të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: KOPACI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.05.2002
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 030 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LIBRAZHD QUKES

Adresa:
Tirane Kavaje KAVAJE Kavaje Habilaj, toke bujqesore, me numer pasurie 224/3, zona kadastrale 1915. Elbasan Hotolisht XHYRE Ekonomia Pyjore Dardh Xhyre. Elbasan Prrenjas PRRENJAS Prrenjas Rruga Nacionale, toke are prone private, zona kadastrale 3203, nr pasurie 843/3.

Telefoni:
682016040

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 245 734,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 631 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 675 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 914 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 428 070,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 363 120,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015