Skip to content

K A D R A

JSON

NIPT: K31321008J
Administrator: Avni Dragjoshi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e prodhimit, tregtimit të bukës dhe të prodhimeve të tjera të brumit, tregtim të artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve. Transport mallrash dhe pasagjeresh, import-eksport. Tregtim të lëndës drusore, prodhime të ndryshme të drurit. Tregtim karburante dhe lubrifikante me pakicë. Tregti me shumicë e pakicë pjesë ndërrimi makinerish, detergjente, materiale pastrimi, hidraulike, elektrike e plastike. Shitje e produkteve me origjine shtazore (mish, bulmet, vezë e nënprodukte të tyre). Tregti me shumicë artikuj shkollore, kancelari, mobilie, veshmbathje materiale të buta. Montime të sistemit të ngrohjes e ftohjes. Ndërtim rrugësh, ujësjellës, kanalizime, komplekse ndërtimi, rikonstruksione, ndërtimi i veprave të ndryshme të artit në fushën e ndërtimit. Linja të prodhimit të bukës. Bar kafe, lloto sport. Tregti veshmbathje dhe artikuj industriale. Punime të ndryshme në bujqësi dhe blegtori. Punime të ndryshme në ambientet mjedisore pyje e kullota dhe pastrime të ndryshme të territorit. Punime të ndryshme si konfeksione, këpucë etj. Shërbime kateringu të ndryshme. Paketime të ndryshme të produkteve ushqimore ( si ato me 2 origjine bimore dhe shtazore). Tregtime me shumicë dhe pakicë të produkteve të ndryshme me origjine bimore dhe shtazore e bime të ndryshme medicinale. etj. Tregtimi në fushën e mjekësisë nga të gjitha llojet e produkteve medicinale. Bar-kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: K A D R A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.08.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë TR 8956 E. Tiranë, Volksvagen TR 6965 U Tiranë, Benz Merecedes AA 864 DO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LAKNAS Rruga Nene Tereza, Banese Private me Nr.Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 068 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 419 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 348 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 87 999 238,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015