Skip to content

K A D R A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-04-15 10:39:05
JSON

NIPT: K31321008J
Administrator: Avni Dragjoshi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e prodhimit, tregetimit te bukes dhe te prodhimeve te tjera te brumit, tregetim te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve. Transport mallrash dhe pasagjeresh, import-eksport. Tregetim te lendes drusore, prodhime te ndryshme te drurit. Tregetim karburante dhe lubrifikante me pakice.Tregti me shumice e pakice pjese nderrimi mekinerish, detergjente, materiale pastrimi, hidraulike,elektrike e plastike. Shitje e produkteve me origjine shtazore (mish,bulmet,veze e nenprodukte te tyre). Tregti me shumice artikuj shkollore, kancelari, mobilje, veshmbathje materiale te buta. Montime te sistemit te ngrohjes e ftohjes. Ndertim rrugesh, ujesjelles, kanalizime, komplekse ndertimi, rikostruksione, ndertimi i veprave te ndryshme te artit ne fushen e ndertimit. Linja të prodhimit të bukës. Bar kafe, lloto sport. Tregti veshmbathje dhe artikuj industriale. Punime te ndryshme ne bujqesi dhe blegtori. Punime te ndryshme ne ambjentet mjedisore pyje e kullota dhe pastrime te ndryshme te territorit. Punime te ndryshme si konfeksione, kepuce etj. Sherbime kateringu te ndryshme. Paketime te ndryshme te produkteve ushqimore ( si ato me origjine bimore dhe shtazore). Tregtime me shumice dhe pakice te produkteve te ndryshme me origjine bimore dhe shtazore e bime te ndryshme medicinale.etj. Tregtimi ne fushen e mjeksise nga te gjitha llojet e produkteve medicinale. Bar-kafe. Sherbime per transferta parash e kembime valutore.
Emërtime të tjera Tregtare: K A D R A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.08.1993
Rrethi: Kamez
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 18 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamez, Mjeti VolksWagen me targë TR6965U
Tirane, Kamez, Mjeti Mercedes Benz me targë TR 1722 F
Tirane, Kamez, Mjeti Mercedes Benz me targë AA 537 NC
Tirane, Kamez, Mercedes Benz me targë AA864DO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, LAKNAS Rruga Nene Tereza, Banese Private me Nr.Pasurie 180/29, Zona Kadastrale 2372

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.04.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 02.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 470 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 861 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 112 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 947 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 068 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 419 347,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 043 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -10 801 185,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:41 094 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 319 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:62 695 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:98 994 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 348 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 87 999 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 87 999 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 49 080 815,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala