Skip to content

SHPRESA - AL Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: K31321021N
Administrator: Lush Osmani
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashte vendit. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industriale, ushqimore, pajisje elektroshtepiake dhe elektronike, konfeksione, kinkalerie, materiale ndertimi, vegla pune, fruta - perime, produkte ushqimore, blegtorale, makineri, vegla bujqesore, vajra lubrifikante ne menyre stacionare, distributor dhe ambulant. Tregtim te karburanteve dhe nenprodukteve te tij (nafte, benzine, solar, bitum), inerte te llojeve te ndryshme etj.Aktivitet ndertimi, transporti, mallrash e udhetaresh,sherbime pub,grumbullime, perpunime bime mjeksore,shfrytezim minerale,tregti e lendeve plasese.Projektim,Supervizion,Kolaudim ne fushen e ndertimeve civile,ushtarake objekte te tjera si rrugeura,kanalizime etj.Tregtim, transport dhe perdorim (per te kryer punime te ndryshme ) te lendeve plasese. Zyre konsulence juridike.Blerje, grumbullim, transport, perpunim, shitje e skrapit dhe hekurit dhe metale te ndryshme.Transport mallrash me mjete jashte norme.Sherbime te ruajtjes se personave, objekteve e veprimtarive (1.3 A).Sherbim te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara (1.3 B). Prerjen e policave siguruese. 2 Blerje - Shitje automjetesh. Kontroll të mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara sipas marrëveshjes ATP. Kultivim dhe rritje e peshkut ne rezervate, tregtim me shumice dhe pakice i tij. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit, riparimit, montimit, zmontimit dhe cdo operacion tjeter per tahografet analog dhe dixhital. Inspektim dhe kontrollin e karakteristikave izotermike te mjeteve, vleresimin e perputhshmerise ne ambjentin e autorizuar te kryerjes se provave me ekspert te emeruar dhe cdo operacion tjeter per ATP. Inspektimin e mjeteve per leshimin e certifikates se miratimit ADR dhe cdo operacion tjeter per ADR. Inspektim fillestar , periodik, i ndermjetem dhe jashte rradhe per cisternen rrugore ADR brenda dhe jashte saj ne funksion te kontrollit te miratimit te tipit. Leshim te certifikates per cisternen rrugore te mallrave te rrezikshme ADR. Kryerjen e Inspektimit, kalibrimin, instalimit, aktivizimit per tahografet analog dhe dixhital. Trupë inspektuese pale e trete per inspektim tahograf, inspektim ADR, inspektim ATP , ene nen presion, si dhe Laborator testimesh pale e trete. Kontroll teknik vjetor dhe periodik te mjeteve rrugore. Transport mallrash dhe pasagjeresh Brenda dhe jashte vendit per vete dhe per te trete. Verifikim periodik i percaktimit volumor te cisternave rrugore (autobote) dhe hekurudhor me kontator volumor. Inspektim teknik te mjeteve rrugore. Tregtim me shumice dhe pakice artikuj te ndryshem, industrial (perjashtohen pajisjet qe kane te bejne me ATP,ADR, Tahograf, matje volumetrike, inspektim teknik mjeti rrugor).
Emërtime të tjera Tregtare: SHPRESA Al-Security
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 134 530 343,00
Numri i pjesëve: 107 050
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Autobus tip Benz AA 849 JD Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 572 BA Tirane Kamez KAMEZ Kamion AA 950 DV Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 684 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 524 KY Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 189 HM. Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 160 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobuz AA 919 HH Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 781 PF Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 291 GE Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Benz TR 6045 F Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS DAIMLER me Targë AA 381 PK Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 522 KY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 372 PX Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 921 BU Tirane Kamez KAMEZ Kokë Tërheqëse MAN me Targë AA 170 PA Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip EVOBUS me Targë AA 636 PI Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 504 OZ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 943 PP Tirane 3 Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 515 MS Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 193 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 643 NZ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 211 MC Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 689 FU Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 150 RA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 664 JD Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Benz me targe AA 506 HJ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 515 ML Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 685 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Daimler AG me Targë AA 492 KY Tirane Tirane TIRANE Autobuz me targe AA 396 EO Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip EVOBUS me Targë AA 638 PI Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 341 AH Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 073 BJ Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 590 BT Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 629 GC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 786 RD Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Volkswagen me Targë AA 324 NS Tirane Kamez KAMEZ Autobot tip Mercedes Benz TR 3368 N Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 514 PY Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 589 BT Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 706 LH Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 683 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 368 BH Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 591 BT Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 682 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 891 OS Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 787 DH Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Volvo TR 5206 L Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 763 GO Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 573 BA Tirane Kamez KAMEZ Fuoristrade AA 485 FJ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip MERCEDES BENZ me Targë AA 075 OP Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 814 PV Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 327 FG Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 336 LI Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Man TR 8527 T Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 209 PL Tirane Kamez KAMEZ Rimorkio me Targë AE R 362 Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Volvo TR 0170 S Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 094 OG Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 367 BL Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Benz TR 2639 S Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 042 PZ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 373 PX Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 572 FP Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip ISUZI me Targë AA 576 OK Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 043 PZ Tirane Kamez KAMEZ A.P.V Mercedes Benz TR 0340 R Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 198 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 628 GC Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Mercedes Benz me Targë AA 823 GF Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz AA 985 KH Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Daimler Chrysler me Targe AA 011 GH Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 258 GJ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 968 CO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 813 PV Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 761 GO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 503 MV Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS DAIMLER me Targë AA 472 JT Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 257 GJ Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 760 FF Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 340 AV Tirane Kamez KAMEZ Kamion Tip Daimler Chrysler, me targe AA 485 FN. Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 072 BJ Tirane Kamez KAMEZ Kamion Tip MAN me Targë AA 5 310 PI Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 355 KS Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Benz TR 5097 E Tirane Kamez KAMEZ Kamion Scania, me targe AA 779 GS Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Volkswagen me Targë AA 451 OX Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 521 KY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 720 LC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 681 RC Tirane Kamez KAMEZ Eskavator Volvo EC 280 VO1339 Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 475 PM Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë TR 3261 R Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 222 GS Tirane Kamez KAMEZ Kamion Iveco TR 3480 M Tirane Kamez KAMEZ Mercedez Benz me targe AA 788 IG Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 177 NR Tirane Tirane TIRANE Autobuz Tip Mercedes Benz me Targë AA 529 KD Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip EVOBUS me Targë AA 635 PI Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Benz Mercedes AA 960 KJ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë TR 5904 L Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 705 ER Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 292 PK Tirane Kamez KAMEZ Automjeti tip Kamion Iveco me targe AA 697 DB Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 945 NX Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 630 GC Tirane Kamez KAMEZ Autobot me targe AA 896 JF . Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 675 MM Tirane Kamez KAMEZ Kamion Tip Iveco Magirus me Targë AA 314 GY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 415 LA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 565 NR Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 762 GO Tirane Kamez KAMEZ Eskavator Caterpillar Tip 320C LN Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz AA 356 GT Tirane Tirane 6 TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 434 OS Tirane Kamez KAMEZ Automjeti tip Kamion Iveco me targe AA 698 DB Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 041 PZ Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Mercedes Benz me Targë TR 1759 N Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 523 KY Tirane Tirane TIRANE Autobuz Tip Mercedes Benz me Targë AA 280 DG Tirane Kamez KAMEZ Koke terheqese tip Man TR 7491 T Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 230 JS Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 680 RC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip EVOBUS me Targë AA 637 PI Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip DAIMLER CHRYSLER me Targë AA 680 KH Tirane Tirane TIRANE Autobuz Benz Mercedes me targe AA 561 BA Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 369 BL Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 516 PY Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 334 NB Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Mercedes Benz me Targë AA 466 DV Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Benz Mercedes me targe AA 368 BL Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 037 LY Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 785 RD Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 192 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 039 PZ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 142 BP Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 641 OS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1 - Për ndikimin në mjedis
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B - Minerare
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga ''Urani Pano'', mbrapa ''Veve Center'', Pallati Nr.11, Kati 2

Adresa:
Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 572 BA Tirane Kamez KAMEZ Kamion AA 950 DV Tirane Kamez 3 KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 849 JD Tirane Kamez KAMEZ KAMION IVECO MAGIRUS me Targë AA 8680 L Tirane Kamez KAMEZ Fadrom Caterpillar me Targë ADMT 29 Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 524 KY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 198 SE Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 209 LU. Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 688 RC Tirane Kamez KAMEZ Fadrom Caterpillar me Targë ABMT 36 Tirane Kamez KAMEZ Minibus Mercedes Benz me Targë AA 884 MA Tirane Kamez KAMEZ Betoniere MTDIECI me Targë ACMT 95 Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS DAIMLER me Targë AA 381 PK Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga e Durrësit, Pallati 4- katesh, nr.4, Hyrja nr.1, Kati 1, Dyqani nr.1, përballë Ministrisë së Mjedisit, përbri Pastiçerisë Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 934 JK Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 522 KY Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 690 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 372 PX Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 353 NF Tirane Kamez KAMEZ Gjysëm Rimorkio Tipi SCHMITZ me Targë ACR 928 Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 921 BU Tirane Kamez KAMEZ Kokë Tërheqëse MAN me Targë AA 170 PA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 635 Pl Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip EVOBUS me Targë AA 636 PI Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 504 OZ Tirane Kamez VALIAS KRY.TR-F.KRUJE PIKE KARBURANTI Tirane Kamez KAM 4 AA 202 PH Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 664 JD Tirane Kamez KAMEZ Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 276 RS Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 758 JK Tirane Kamez KAMEZ Rruga Nacionale Kamez-Fushe Kruje, Kthesa Valiasit, Security Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 426 RR Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 810 CX Tirane Kamez KAMEZ Koke Terhqes MAN me targe: AA 508 UM Tirane Kamez KAMEZ Kamion MAN me Targë AA 557 RX Tirane Kamez KAMEZ Autobus Ford me targe: AA 136 PG Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 590 BT Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 629 GC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 786 RD Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Volkswagen me Targë AA 324 NS Tirane Kamez KAMEZ Autobot tip Mercedes Benz TR 3368 N Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 514 PY Tirane Kamez KAMEZ RIMORKIATOR KOEGEL me Targë AAR 820 Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Evobus me Targë AA 683 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 591 BT Durres Durres DURRES Lagjja Nr.11, Bulevardi Kryesor DURRAHU, Vitrinat Haveriku (Dyqan Kompjuterash) Tirane Kamez KAMEZ Autobus Evo Bus me targe: AA 672 TA Tirane Kamez KAMEZ Kamëz, Kthesa e Valiasit, Objekti ''SHPRESA-AL'', Sh.p.k, Ndërtesa Nr.2, Kontroll dhe Provë e Mjetit të Ndryshuar Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 298 EE Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 891 OS Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 680 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 638 Pl Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 965 OS Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Volvo TR 5206 L Tirane Kamez KAMEZ Kamionçinë Ford me Targë TR 6974 S Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 763 GO Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 573 BA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Evo Bus me targe: AA 673 TA Tirane Kamez KAMEZ Karrotrec Man me targe: AA 896 TN Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS FORD me Targë AA 781 CP Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.11, Kompleksi i Banesave Malejziane, Kthesa e Kamzës, Blloku B1, Dyqani Nr.3 (Agjenci Transporti Udhëtarësh në Linjën TokësoreDetare-Ajrore) Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS 5 EVOBUS me Targë AA 689 RC Tirane Kamez FRUTIKULTURE Lagjja Frutikulturë, Rruga Liria, Ndërtim Objekt Banimi 3 Katësh 1 Kat Nëntokë, Nr. Pasurisë 41/39, Zona Kadastrale 1649, Volumi 10 Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 814 PV Tirane Kamez KAMEZ Autobus Evo Bus me targe: AA 671 TA Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 336 LI Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 685 RC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 458 RE Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Man TR 8527 T Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 686 RC Tirane Kamez KAMEZ Rimorkio me Targë AE R 362 Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS VOLKSWAGEN me Targë AA 495 SB Tirane Tirane TIRANE Autobus Tip Daimler Chrysler me Targë AA 094 OG Tirane Kamez KAMEZ Kamion tip Benz TR 2639 S Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 042 PZ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 373 PX Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 847 RS Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 043 PZ Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 198 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 628 GC Shkoder Shkoder SHKODER Lagjja ''Vojo Kushi'', Rruga Qemal Draçini, Shkalla 1, Hyrja Nr. 30 (Shitje Pajisje Elektronike) Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 258 GJ Tirane Kamez KAMEZ KAMION VOLVO me Targë AA 617 NS Durres Kruje PICERRAGE Picrrage (Gurore) Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 813 PV Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 761 GO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 503 MV Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip MERCEDES BENZ me Targë AA 840 PH Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 683 RC Shkoder Vau Dejes Vau Dejes Ndertimi i Qendres Shendetesore Vau i Dejes. Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 257 GJ Tirane Kamez KAMEZ Rimorkiator MINERVA me Targë TR 4954 T Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 681 RC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS Tip MERCEDES BENZ me Targë AA 516 NN Tirane Kamez KAMEZ Tërheqës Volvo me Targë AA 049 HX Tirane Kamez KAMEZ Kamion Tip MAN me Targë AA 310 PI Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 355 KS Tirane Kamez KAMEZ Autobus Mercedes Benz me targe: AA 025 TO 6 Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 521 KY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 720 LC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Evo Bus me targe: AA 904 TA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 475 PM Tirane Kamez KAMEZ Mercedez Benz me targe AA 788 IG Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 682 RC Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 786 LG Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip DAIMLER AG me Targë AA 728 RP Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë AA 760 FF Tirane Tirane TIRANE Objekti Magazinë për Pajisje Elektronike në Rrugën ''Asim Vokshi'', Godina 3 Katëshe, Nr.54, Kati Përdhe, Zona Kadastrale 8350, Njësia Bashkiake Nr.9 Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Benz Mercedes AA 960 KJ Tirane Kamez KAMEZ Autobus Daimler Chrysler me targe: AA 295 TM Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me targe: AA 142 BP Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 292 PK Tirane Kamez KAMEZ Automjeti tip Kamion Iveco me targe AA 697 DB Tirane Kamez KAMEZ ''Kompleksi Shpresa-Al'' Sh.p.k, Km 2 i Rrugës Nacionale Kamëz- Fushë Krujë, Godina 1 Katëshe me Nr.Pasurie 344/19, Volum 29, Fq.97 (Kontrolli i Mjeteve të Transportit në Regjim të Temperaturave të Kontrolluara ATP) Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 684 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 945 NX Tirane Kamez VALIAS Lagjja Valias, Rruga Nacionale Kamez - Fushe Kruje, Kolaudim Tahografi Automjetesh Tirane Kamez KAMEZ Autobuze AA 630 GC Tirane Kamez KAMEZ Autobot me targe AA 896 JF . Tirane Kamez KAMEZ Kamion Tip Iveco Magirus me Targë AA 314 GY Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 415 LA Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS MERCEDES BENZ me Targë TR 3868 S Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targë AA 565 NR Tirane Kamez KAMEZ Autobuz MERCEDEZ BENZ, me targe AA 762 GO Tirane Kamez KAMEZ Eskavator Caterpillar Tip 320C LN Tirane Kamez KAMEZ Gjysëm Rimorkio Acerbi me Targë AER 445 Tirane Kamez KAMEZ Auto Betoniere Merlo me Targë AA 724 OS Tirane Kamez KAMEZ Autobus Mercedes Benz me targe: AA 700 PD. Tirane Kamez KAMEZ Autobus Evo Bus me targe: AA 905 TA Tirane Kamez KAMEZ Autobus Mercedes Benz me targe: AA 701 SB Tirane Kamez VALIAS KAFE RESTORANT Tirane Kamez KAMEZ 7 Autobus Mercedes Benz me targe: AA 936 SZ Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.9, Rruga Asim Vokshi, Nr.140. kati 1 Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 041 PZ Tirane Kamez VALIAS SERVIS PJES NDERRIMI Tirane Kamez KAMEZ Fadrom Volvo me Targë ACMT 86 Tirane Kamez KAMEZ Autobus tip Benz AA 523 KY Tirane Kamez KAMEZ Fadrom Fiat me Targë ACMT 79 Tirane Kamez VALIAS Rruga Nacionale Kamez-Fushkruje, Kthesa e Valiasit,Lavazh. Tirane Kamez KAMEZ Koke terheqese tip Man TR 7491 T Tirane Kamez KAMEZ Autoveturë Ford me Targë AA 231 MN Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 369 BL Tirane Kamez FRUTIKULTURE Lagjja Frutikulturë, Rruga Liria, Ndërtim Objekt Banimi 3 Katësh 1 Kat Nëntokë, Nr. Pasurisë 41/36, Zona Kadastrale 1649, Volumi 10 Durres Kruje KRUJE Krastë, Zidoll, Magazinë Lëndësh Plasëse Tirane Tirane TIRANE AUTOBUS EVOBUS me Targë AA 691 RC Tirane Kamez KAMEZ Autobuz Benz Mercedes me targe AA 368 BL Tirane Kamez KAMEZ ATP Mitsubishi me Targë AA 628 JX Tirane Kamez KAMEZ AUTOBUS IVECO me Targë AA 785 RD Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 177 NR Tirane Kamez KAMEZ Autobuz me targe AA 192 BO Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Iveco me Targë AA 039 PZ Tirane Kamez KAMEZ ATP Mitsubish me Targë AA 941 ON Tirane Kamez KAMEZ Autobus Tip Mercedes Benz me Targe AA 561 BA

Telefoni:
4271491

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 305 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 699 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 488 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 790 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 795 329 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 563 064 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 204 391 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 146 786 243,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017