Skip to content

Gjergj Buça 

JSON

NIPT: K31331547R
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe certifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbime profesionale për projektime. Shërbime profesionale për zbatime. lavanteri, pastrim kimik. Pastrim i ambienteve private dhe publike. Shërbim higjeno - sanitare ( larje fasadash, dyshemesh, ambiente publike dhe jo publike). Pastrim të ambienteve të hapura publike, mirëmbajtje dhe gjelbërimin e hapësirave të gjelbra, pastrimin e ambienteve të mbyllura dhe zyra, ndërtesa. Shërbim, pastrim kimik, lavanteri, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Gjergj Buça
Forma ligjore: Person Fizik
Viti i Themelimit: 31.01.2003
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës URA DAJLANIT

Adresa:
Durrës , Lagjja nr.14, Hyrja e Autostrades Durrës - Tiranë, km1, magazine me nr pasurie 5/5591, dhe zone kadastrale 8515

Telefoni:
692094605

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 589 069,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 532 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -462 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 026 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 736 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 630 067,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015