Skip to content

B I O CH E M NRP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-27 10:19:30
JSON

NIPT: K31404135W
Administrator: Aristidh Nikollari
Objekti i Veprimtarisë: Ngritjen e laboratorëve të diagnostikimeve mjekësore. Hapje klinikash kuruese dhe rehabilituese. Tregtimi i reagjentëve analitike, stomatologjike, veterinare, farmaceutike si dh aparaturave mjekësore. Hapje servisi për aparaturat dhe pajisjet laboratorike. Dhënie ndihme dhe konsulence teknike për përdorimin dhe mirëmbajtjen e aparaturave diagnostikuese nga specialiste të firmave prodhuese. Tregtim të materialeve të mjekimit, materialeve kirurgjikale dhe materialeve radiologjike. Në fushën e teknologjisë: Ngritjen e laboratorëve teknike për matjen e ndotjes se mjedisit, analizave të produkteve ushqimore, blegtorale dhe materialeve të ndërtimit. Tregtim dhe përpunim i esencave të ndryshme. Kryerje studimesh dhe zbatim projektesh për dekontaminimin e ambienteve, makinerive dhe aparaturave të ndotura. Në fushën e biologjisë: Tregtim dhe prodhim farërash, lulesh dhe prodhime të tjera kopshtarie. Përgatitje dhe ekspozim i koleksioneve të bimëve medicinale, zbukuruese dhe eterovajore etj. Hapje kursesh private në lenden e biologjisë dhe kimisë. Tregtim i pesticideve, plehrave kimike dhe bimëve medicinale. Tregtim pajisjesh 2 elektroshtepiake, pajisje zyrash, pjese këmbimi për aparatura elektronike. Tregtim i prodhimeve të ndryshme me baze druri, tregtim dhe përpunim i lendeve drusore. Tregtim i pijeve alkoolike, freskuese, duhan cigare etj. Tregtim me pakicë i karburanteve dhe soleventeve të ndryshëm. Tregtim i produkteve kimike(baza, acide, kripëra, detergjente etj). Hapje hotele, bar, restorant. Promovimi i manualeve të përdorimit të aparateve laboratorike dhe të protokolleve të analizave laboratorike. Botime të manualeve të përdorimit të aparateve laboratorike dhe protokolleve të analizave laboratorike. Investime në fushën e blektorime, pemëtarisë, peshkimit si dhe kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore, bimëve medicinale etj.
Emërtime të tjera Tregtare: B I O CH E M NRP
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 17.03.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 81 350 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Automjeti tip Mercedes Benz me targe TR 3526
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Farke SELITE Rruga "Shkelqim Fusha", Pallati Al Konstruksion, Kati 1, Zona Kadastrale 3292, Numer Pasurie 102/14-N5

Telefoni:
042484507 /042484508 Fax: 042484509

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 786 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 045 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 267 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 989 610,93
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 966 583,56
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 599 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:87 222 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 111 269 339,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016