Skip to content

Dea Studio
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-28 09:09:26
JSON

NIPT: K31512110L
Administrator: Alket Meslani
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha niveleve; planifikim urban; projektim arkitektonik; projektim strukturash mbajtëse beton-arme, metalike; projektim rrugësh, autostradash, aeroportesh, heliportesh; vlerësime mjedisore; projektim linjash dhe sistemesh së prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike; projektim ujësjellës, kanalizime, vepra ujitje, kullimi, impiante vaditëse, diga, dampa, etj.; projektim vepra naftësjellës, gazsjellës, etj.; projektim fotogrametrik, hartografik, topografik; konsulenca tekniko-ekonomike sipas kategorive dhe nënkategorive të licencave profesionale dhe çdo lloj studimi dhe projektimi, që nuk përmendet me sipër. Import -eksport, grumbullim përpunim dhe tregtim i produkteve bujqësore, bimëve medicinale, veprimtari kreditimi e lizingu (qiraje) dhe ndërmjetësime financiare, veprimtari në fushën e transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, lokacione, blerje e tjetërsime të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Ushtrim i veprimtarisë financiare të faktoringut si subjekt jo financiar. Këshillime për bizneset mbi shërbimet bankare. Këshillime të sigurimit të llojeve të ndryshme. Këshillime për financime të ndryshme, modelim i biznesit. Këshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar. Studime tregu. Studime plan biznesi. Këshillime në fushën e tatim taksave. Analiza për industri të ndryshme. analizim i strukturave operative financiare. Këshillime financiare për performancën e kompanisë në treg në krahasim me degën e industrisë që operon. Analiza dhe Vlerësim të biznesit. Këshillime mbi transaksionet e shitjeve dhe analiza për strategjinë e shitjeve. Këshillime mbi partnershipe të ndryshme dhe negocime të termave të marrëveshjes. Këshillime mbi Vlerësimin e aseteve të kompanive dhe të aseteve njerëzore. asistime në përgatitjen e raporteve vjetore. Vlerësime risku dhe këshillime për mitigimin e tyre. Ristrukturime të bizneseve në vështirësi, këshillime dhe asistencë në marrëdhëniet me institucionet financiare. Këshillime dhe bashkëpunime me dhe për sektorin publik. Studime fizibiliteti.
Emërtime të tjera Tregtare: Dea Studio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2020
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 378 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -3 090 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 665 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 827 050,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 972 982,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 541 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 234 125,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 216 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:70 961 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 400 861,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:77 973 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:118 443 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:22 735 058,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 734 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 762 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 094 078,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala