Skip to content

GJOKA + A

JSON

NIPT: K31825504T
Administrator: Ermir Shera
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi i objekteve publike dhe private, sigurimi i shtetasve, shoqërimi i vlerave monetare dhe i sendeve me vlerë. Projektim, ndërtim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shtetërore e private. Projekte të PMNZSH dhe akte ekspertimi në ketë fushë. Rikonstruksione të objekteve të ndryshme, ndërtim dhe asfaltim rrugësh. Instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audiovizive, radio alarm, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.06.2002
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 95 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
XHAFZOTAJ SALLMONE

Telefoni:
0571/226723; 0682044203

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 805 198,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 33 434 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 37 507 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 32 953 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 490 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 61 875 357,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015