Skip to content

B O L V - O I L SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-13 12:08:23
JSON

NIPT: K32528408H
Administrator: Agron Bulku
Objekti i Veprimtarisë: 1-Tregti me shumice te naftës dhe nënprodukteve te saj. Operacione te ndryshme portuale. Investime kapitale ne fushën e ndërtimit. Ndërtimin e rrugëve, kanalizimeve dhe objekteve civile dhe industriale (veprave publike te ndryshme); Importi, eksporti, dhe tregtimi me shumice i materialeve le ndërtimit, brenda e dhe jashtë vendit, për llogari te vete shoqërisë apo te treteve, ku përfshihen pllaka, mermer, granit, travertine, laminat, parket. hidrosanitare, mishelatore, xham, duralumin, inerte, rëre, kolle, boje, materiale adezive, hekur, tulla, vegla pune, gurë, gurë dekorative, gëlqere, parafabrikate, llaç, çimento, granile te fraksioneve te ndryshme si dhe çdo material tjetër qe nuk është 2 përmendur këtu por qe përdoret për qëllime ndërtimi;Transport Rrugor Ndërkombëtar Mallrash për te Tretet dhe me Qira. Transport Rrugor Kombëtar dhe Ndërkombëtar te Naftës,Gazit,Nënprodukteve përfshirë ato Bio si dhe Lende Djegëse. Bar-Restorant, Hoteleri, Bar-Kafe, servis automjetesh, lavazh. Shërbimi i lyerjes me bojëra për automjete, autovetura dhe kamionë. Agjente ne sigurime.
Emërtime të tjera Tregtare: B O L V - O I L SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10.10.2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 250 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Romiada Skënderaj, Vitori Çukaj, Neldar Malkaj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Fier Patos GRIZ AA 065 AK Fier Patos GRIZ AA 116 BG Fier Patos GRIZ FR 83 23 C Fier Patos GRIZ ACR 850 Fier Patos GRIZ Mjeti FR 47 80 D Fier Patos GRIZ AA 125 FA Fier Patos GRIZ ABR 035 Fier Patos GRIZ ABR 061 Fier Patos GRIZ FR 81 23 C Fier Patos GRIZ FR 8657 C Fier Patos GRIZ AA 854 CI Fier Patos GRIZ AAR 151 Fier Patos GRIZ AA 985 AO Fier Patos GRIZ AA 574 FN Fier Patos GRIZ AA 137 JK Fier Patos GRIZ AA 901 BF Fier Patos GRIZ FR 46 99 A Fier Patos GRIZ FR 03 11 D 4 Fier Patos GRIZ FR 80 92 C Fier Patos GRIZ MK 07 17 A Fier Patos GRIZ FR 16 17 D Fier Patos GRIZ AA 352 KG Fier Patos GRIZ Targa ADR 357 Fier Patos GRIZ FR 81 68 C Fier Patos GRIZ ABR 410 Durres KATUNDI I RI RINIA Fshati Rinia, Rruga e Depozitave, Godina prane Porto Romano, Zona Kadastrale 3184, Pasuria Nr. 64103 Fier Patos GRIZ FR 69 41 C Fier Patos GRIZ Mjeti AA 684 HE Fier Patos GRIZ AA 451 BE Fier Patos GRIZ AA 761 FL Fier Patos GRIZ AA 892 AF Fier Patos GRIZ FR 5629 C Fier Patos GRIZ Targa AA 719 LU Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 11, Rruga 29 Nentori, pasuri me Nr. 12/49, zona kadastrale 8310, sip 16 000 m2 Fier Patos GRIZ TR 04 59 U Fier Patos GRIZ FR 69 54 C Fier Patos GRIZ ABR 413 Fier Patos GRIZ AA 344 DR Fier Patos GRIZ ABR 051 Fier Patos GRIZ ACR 382 Fier Patos GRIZ FR 94 37 C Fier Patos GRIZ AA 754 IL Fier Patos GRIZ AA 714 FS Fier Patos GRIZ AA 954 GF Fier Patos GRIZ ABR 408 Fier Patos GRIZ AA 832 FC Durres Durres DURRES Autostrada Tirane - Durres, Pasuria Nr. 326/26, Zona Kadastrale 3796. Fier Patos GRIZ FR 43 76 D Fier Patos GRIZ FR 29 42 B Fier Patos GRIZ FR 50 74 C Fier Patos GRIZ AA 914 AO Fier Patos GRIZ FR 47 69 A Fier Patos GRIZ AAR 511 Fier Patos GRIZ FR 58 06 C Fier Patos GRIZ ABR 073 Fier Patos GRIZ FR 26 53 D Fier Patos GRIZ FR 57 43 D Fier Patos GRIZ FR 01 30 D Fier Patos GRIZ AA 691 GA 5 Fier Patos GRIZ FR 74 37 C Fier Patos GRIZ AA 975 GA Fier Patos GRIZ ABR 889 Fier Patos GRIZ FR 32 16 D Fier Patos GRIZ AAR 541 Fier Patos GRIZ FR 32 17 D Fier Patos GRIZ AA 248 GV Fier Patos GRIZ AAR 508 Fier Patos GRIZ ABR 598 Fier Patos GRIZ FR 94 61 B Fier Patos GRIZ AA 688 DR Fier Patos GRIZ Targa AA 720 LU Fier Patos GRIZ FR 58 31 C Fier Patos GRIZ FR 77 84 C Fier Patos GRIZ ABR 056 Fier Patos GRIZ ABR 765 Tirane Kashar MEZEZ Fshati Mezez, Pike Karburanti Bolvoil sh.a, Zona Kadastrale 2679, Pasuria Nr. 3051 Fier Patos GRIZ TR 04 60 U Fier Patos GRIZ AA 710 FC Fier Patos GRIZ AA 928 DY Fier Patos GRIZ MK 3799 A Fier Patos GRIZ AA 010 AK Fier Patos GRIZ AA 432 DG Fier Patos GRIZ AA 128 FV Fier Patos GRIZ AA 097 DT Fier Patos GRIZ AA 186 AI Fier Patos GRIZ AA 507 BJ Fier Patos GRIZ FR 86 20 C Fier Patos GRIZ ABR 055 Fier Patos GRIZ ABR 095 Fier Patos GRIZ AA 891 AF Fier Patos GRIZ FR 30 71 D Fier Patos GRIZ ACR 381 Fier Patos GRIZ AA 961 GJ Fier Patos GRIZ FR 51 21 D Fier Patos GRIZ FR 18 49 D Fier Patos GRIZ ABR 082 Fier Patos GRIZ FR 10 69 D Fier Patos GRIZ ABR 088 Fier Patos GRIZ FR 30 72 D Fier Patos GRIZ AA 865 GJ Fier Patos GRIZ FR 58 13 C Fier Patos GRIZ FR 56 41 C Fier Patos PATOS Autobot me targe FR 1843 D Fier Patos GRIZ FR 43 75 D 6 Fier Patos GRIZ Mjet me targa FR 0402 D, nr. identifikimi JTFNS21Y200003702, Ngjyra e bardhe Fier Patos GRIZ FR 6315 C Fier Patos GRIZ FR 35 26 C Fier Patos GRIZ FR 86 04 C Fier Patos GRIZ AAR 137 Fier Patos GRIZ TR 04 58 U Fier Patos GRIZ AA 583 IL Fier Patos GRIZ FR 09 63 D Fier Patos GRIZ ABR 052 Fier Patos GRIZ FR 92 24 C Fier Patos GRIZ BR 08 72 B Fier Patos GRIZ TR 11 92 M Fier Patos GRIZ AA 689 DY Fier Patos GRIZ Targa ADR 356 Fier Patos GRIZ FR 26 54 D Fier Patos GRIZ FR 05 29 D Fier Patos GRIZ ABR 074 Fier Patos GRIZ FR 03 47 D Fier Patos GRIZ FR 52 76 D Fier Patos GRIZ FR 35 24 C Fier Patos GRIZ FR 3618 D Fier Patos GRIZ FR 4372 D Fier Patos GRIZ FR 54 71 C Fier Patos GRIZ ABR 072 Fier Patos GRIZ AA 691 HN Fier Patos PATOS Autobot me targe AA 687 DR Fier Patos GRIZ Mjeti AA 417 GZ Fier Patos GRIZ AA 402 AT Fier Patos GRIZ AA 091 AP Fier Patos GRIZ LU 72 93 B Fier Patos GRIZ FR 85 89 B Fier Patos GRIZ AA 109 BG Vlore Qender - VLORE Zvërnec Fshati Zvërnec. Rruga Sazan. Pike karburanti "BOLV OIL SHA" Fier Patos GRIZ ABR 881 Fier Patos GRIZ AA 934 GC Fier Patos GRIZ FR 43 74 D Fier Patos GRIZ AA 134 EX Fier Patos GRIZ FR 85 42 C Fier Patos GRIZ FR 18 46 D Fier Patos GRIZ AA 016 EP Fier Patos GRIZ FR 03 12 D Fier Patos GRIZ FR 54 77 C Fier Patos GRIZ FR 56 19 D Fier Patos GRIZ ABR 390 7 Fier Patos GRIZ FR 22 94 C Fier Patos GRIZ AA 592 HN Fier Patos GRIZ ABR 411 Fier Patos GRIZ AA 782 EL Fier Patos GRIZ ABR 588 Fier Patos GRIZ ABR 886 Fier Patos GRIZ AA 916 AO Fier Patos GRIZ FR 52 76 D Fier Patos GRIZ Targa AA 721 LU Fier Patos GRIZ FR 64 79 C Fier Patos GRIZ AA 984 AO Fier Patos GRIZ AAR 125 Fier Patos GRIZ TR 79 91 L Fier Patos GRIZ AA 006AK Fier Patos GRIZ ABR 767 Fier ZHAREZ BELINE lagjja Beline, Rruga Zhares, Godine, Sherbimi biznesi, Servis, Hotel, Bar Restorant dhe pike karburanti nr pasurie 89/21, zone kadastrale 1142 Fier Patos GRIZ AA 508 CM Fier Patos GRIZ FR 51 45 C Fier Patos GRIZ AAR 124 Fier Patos GRIZ Mjeti AA 861 HE Fier Patos GRIZ ACR 378 Fier Patos GRIZ FR 0261 D Fier Patos GRIZ AA 261 JC Fier Patos GRIZ FR 92 19 C Fier Patos GRIZ AA 615 DJ Fier Patos GRIZ AA 795 EU Fier Patos GRIZ TR 04 55 U Fier Patos GRIZ FR 62 19 C Fier Patos GRIZ AAR 152 Fier Patos GRIZ AA 791 KG Fier Patos GRIZ FR 37 54 D Fier Patos GRIZ FR 54 77 C Fier Patos GRIZ AA 010 AK Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Hoxha Tahsim, Nr. pasurie 2352, zona kadastrale 8632 Fier Patos GRIZ AA 238 GZ Fier Patos GRIZ AA 138 JK Fier Patos GRIZ Targa ADR 355 Fier Patos GRIZ AA 402 AT Fier Patos GRIZ AA 142 JR Fier Patos GRIZ FR 33 51 D Fier Patos GRIZ TR 04 57 U
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Patos GRIZ Grize Patos, Zona Kadastrale 2890, Pasuria Nr. 68/3

Telefoni:
672074117

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 631 160 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 824 677 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 113 962 242,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 553 079 590,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 953 231 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 824 677 509,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015