Skip to content

ALBEN 2 SECURITY

JSON

NIPT: K33921021M
Administrator: Petrit Goçi
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimin e objekteve publike e private në pronësi ose në përdorim të personave fizik e juridik që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë, sigurimit dhe mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të personave fizik e shtetas shqiptar ose të huaj (kategoria a+b). Import-eksport, shit-blerje dhe instalim të pajisjeve dhe programeve kompjuterike, pajisjeve të sistemeve audio vizive si kamera diviar etj, pajisjeve të sistemeve të alarmit, pajisjeve të sinjalizimit dhe parandalimit të zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes radio komunikimit dhe radio alarmit, pajisjeve GSM, WIFI, GPS, pajisjeve të telekomunikacionit, pajisjeve të sistemeve të monitorimit, vëzhgimit dhe kontrollit në distancë të mjeteve lëvizëse. Administrimi i shërbimit të parkimit me pagese në rrugë dhe/ose në zonat e caktuara për parkimin e mjeteve motorike. Shërbimin e transportit të mjeteve motorike, shërbime në fushën e ndërtimit, bashkëpunim me subjektet e treta për ushtrim veprimtarie në shërbimet me pagese, import-eksport mallrash dhe pajisjesh të ndryshme që ndihmojnë në mbarëvajtjen e aktivitetit. Blerje-shitje, grumbullim, seleksionim, ambalazhim, tregtim, import eksport skrapi dhe përbërës të ngjashëm me të.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBEN 2 SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.12.1997
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KORCE L.8, AJET GJINDOLLI 2

Adresa Email:
alben2security@yahoo.com

Telefoni:
692099632

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 209 284,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 135 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 926 179,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:33 674 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 645 218,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015