Skip to content

"SABETA"

JSON

NIPT: K37508289P
Administrator: Albert Mata
Objekti i Veprimtarisë: Sigurimi dhe mbrojtja e objekteve publike dhe private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizike e juridike qe ushtrojne veprimtari ne teritorin e RSH,si dhe sigurimi i jetes te shendetit te personave fizik, shtetas shqiptar dhe te huaj. Marrja e licenses te kategorise 1.3 A.II.8.B, sherbime nderhyrese ,expertize, higjeno-sanitare.Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem.Import-export,tregti me shumice dhe pakice,montime,servise,mirembajtje te pajisjeve qe perdoren ne fushen e ndertimit,konfeksioneve dhe tekstileve,elektrike,hidraulike,bujqesise,hidrosanitare,elektro nike,laboratorike,mjekesore,survejimit te alarmeve ne fushen e mobilimit per shkollat dhe universitetet, spitale,zyra,burgje,porte dhe aeroporte,reagent,pajisje lavanderie,kancelari,detergjente pastrimi dhe dezinfektimi,produkte ushqimore,pajisje per industrine,pajisje per ujesjellsat dhe automjete se bashku me pjeset e tyre te nderrimit.Tregtim dhe mirembajtjen e softwareve.Import dhe tregtim I lendeve pirroteknike dhe fishekzjarreve.Sherbime kokteile dhe katering
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 2006
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron:
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Anëtarë Bordi: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KUKES Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/42-N4

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare