Skip to content

K O A N
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: K41710001D
Administrator: Ardian Davidhi
Objekti i Veprimtarisë: Pajisje dhe veshje të teknologjisë së fundit për policinë dhe për ushtrinë. Mjete të të gjitha llojeve për ushtrinë e policinë. Pajisje Antiplumb, Dylbi dite dhe nate, Shinjestra Holografike, Parashuta hedhëse Rroba të zhytjeve në ujë, Sisteme kompjuterike për transmetim të dhënash. Sisteme të ndryshme alarmi, sigurie, vëzhgimi aparate të ndryshme rezistent ndaj thyerjeve, përplasjeve, dëmtimeve, shpërthimeve. Pajisje elektronike të të gjitha llojeve shkopinj gome, pranga, aparatura survejimi dhe çdo mjet ndihmës e të nevojshëm për policinë e ushtrinë. Si dhe çdo veprimtari tjetër që i shërben rritjes dhe zhvillimit të kësaj shoqërie. Import, tregtim të armëve të gjahut dhe materialeve të gjuetisë. Import eksport të të gjitha, mallrave ushtarake, duke përfshirë municionet dhe të gjitha llojet e armatimeve të parashikuara në ligj të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishtë. Ushtrimi i veprimtarisë së qitjes sportive sipas ligjeve në fuqi. Qendër formimi profesional teorik/praktik për personat që ligji u lejon të mbajnë arme. Poligon civil qitjeje të ndërtuar për qëllime rekreative, sportive dhe të praktikës me shënjestër, të miratuar dhe të çertifikuar sipas ligjeve në fuqi, si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës për të përmbushur dhe realizuar objektin si më sipër.
Emërtime të tjera Tregtare: K O A N
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22.04.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 110 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 11.07.2014, u nënshkrua Kontrata e Pengut Nr. 479 Rep., Nr. 370/1 Kol e lidhur midis shoqërisë “K O A N ” shpk (Kredimarrës), Ardian Davidhi (Pengdhënësit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës/Kredidhënës) me objekt krijimin e një pengu, ku me anën e të cilit në mënyrë të pakthyeshme japin peng Aksionet/ Kuotat, në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank dhe çdo aksion/kuotë e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit. Kjo kontratë pengu do të shërbejë si garanci për përmbushjen e detyrimeve të shoqërisë “KOAN” shpk sipas kontratës së kredisë me kufi nr. 477 rep., nr. 368 kol, datë 11.07.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati 27, Shkalla 3, Kati Zero

Telefoni:
0672088815

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar 29.08.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 23.06.2006
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 15.07.2010
Kontrate pengu 11.07.2014
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 02.07.2016
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 22.08.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 35 953 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 17 964 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 49 486 340,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 57 092 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 26 952 200,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 16 054 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 128 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 604 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 508 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 720 011,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:165 516 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 456 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:177 429 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:286 312 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 156 906 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 80 552 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 101 071 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 52 574 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 22 124 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 113 147 530,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala