Skip to content

BT Solutions 

JSON

NIPT: K41914024V
Administrator: Merita Halla
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: tregtimin dhe import-eksportin e mallrave të ndryshëm si industriale, teknologjike, makinerish, pajisje dhe sisteme të informacionit, komunikimit dhe teknologjisë, elektrike dhe elektronike, mekanike, energjetike, sistemeve kondicionimi të të gjitha llojeve, pajisje mjekësore të të gjitha llojeve, izotope radioaktive që shërbejnë për terapi dhe diagnostikim sëmundjesh në përdorim të pajisjeve elektromjekësore. Projektimin, konsulencën, programimin, krijimin, zhvillimin, implementimin, përshtatjen dhe lokalizimin, sipërmarrjen zbatuese, konfigurimin dhe mirëmbajtjen e programeve, aplikacioneve, dhe sistemeve software web-based, on-premise, cloud dhe hybrid. Instalimin, konfigurimin, sipërmarrjen zbatuese dhe mirëmbajtjen e infrastrukturave dhe sistemeve hardware dhe software të teknologjisë së informacionit. Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të infrastrukturës dhe /ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe /ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ ose jopublike të mbrojtjes dhe ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujërave industriale, projektimin, mbikëqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rëndësi për shoqërinë. Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe /ose investimin, sipas rastit, për realizimin e prodhimit me fonde publike dhe/ ose jopublike të materialeve të ndërtimit, prodhimin e inerteve, të asfalto-betonit, betonit, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e bojërave dhe llaqeve të ndryshëm, të ambalazheve, çdo operacion industrial prodhues; prodhimin e motorëve dhe transformatorëve elektrike, transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike, reaktorëve të çdo tipi dhe të gjitha pajisjeve elektrike, studime dhe projektime për pajisje dhe makineri elektrike; Prodhimin, projektimin, programimin, krijimin, zhvillimin, implementimin, përshtatjen dhe lokalizimin, sipërmarrjen zbatuese dhe konfigurimin e programeve, aplikacioneve, dhe sistemeve software web-based, on-premise, cloud dhe hybrid. Në fushën e shërbimeve shoqëria do të kryejë: Aktivitet në fushën e shërbimeve si përfaqësuese produktesh dhe kompanish të huaja dhe të vendit, carterime, brokerime, spedicione, transporti etj. Ofrim Shërbimesh hardware dhe software në sektorin e teknologjisë dhe të informacionit, telekomunikacionit, shërbimeve me Vlerë të shtuar, elektronikës dhe energjisë e pajisjeve të tjera që janë të lidhura me to, pajisjeve mjekësore të të gjitha llojeve etj. Montim dhe mirëmbajtje të pajisjeve elektronike, të fushës kompjuterike, automatike industrial, mjekësore, sistemeve kondicionimi; Prodhim, projektim, programim, krijim, zhvillim, implementim, përshtatje dhe lokalizim, sipërmarrje zbatuese, konfigurim, mirëmbajtje dhe trajnim për programe aplikacione, dhe sisteme software web-based, on-premise, cloud dhe hybrid.
Emërtime të tjera Tregtare: BT Solutions
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.06.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Hoxha Tahsim, Nr. 62/5

Adresa:
Tiranë, Rruga Irfan Tomini, Vila nr 212

Adresa Email:
info@btsolutions.al

Telefoni:
42374292

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 13 948 579,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 585 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 654 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:77 802 089,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 56 926 098,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015