Skip to content

MIRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K46821002K
Administrator: Mark Vecaj
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve publike dhe private. Sherbim te ruajtjes te personave, objekteve e veprimtarive me kodin 1.3.A dhe sherbime te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te çmuara me kodin 1.3.B. Sigurimi i objekteve publike e private, insalimi i mjeteve te sistemit vrojtues, pajisje nderlidhje, etj. Importim, tregtim dhe instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kunder zjarrit pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te vjetra te lejuara nga legjistacioni dhe projektimi, instalimi dhe programimi i pajisjeve te telekomunikacionit dhe te sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Pastrimi i ambienteve te brendshme dhe te jashtme te institucioneve publike dhe private te banesave te qytetit te Shkodres. Mirmbajtjen e sistemit te monitorimit me kamera te instaluara. Tregtim me shumice dhe pakice kamera sigurie dhe aksesore te tyre
Emërtime të tjera Tregtare: MIRI SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 09/08/1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 16 600 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skënderbeg, nr pasurie 10, zona kadastrale 8593

Telefoni:
0682070003

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 940 888,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 658 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 937 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 303 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 624 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:54 345 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:55 089 064,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 42 743 533,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016