Skip to content

REGLI sh.p.k

JSON

NIPT: K48021206L
Administrator: Njazi Prençi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i artikujve ushqimore të ndryshëm, industriale, prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, përdorim i lëndëve djegëse. Tregtimin me shumicë dhe pakicë të lëndëve djegëse, ndërtime civile dhe ekonomike, rrugore, hekurudhore, detare, veprash arti, hidraulike, restaurimi, impiante teknologjike. Shitblerje bulmeti, thertore dhe dyqan mishi. Prodhim dhe tregtim i produktit ushqimor bukë masive dhe asortimenteve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: REGLI sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.09.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: 20.06.2016 Numri i ceshtjes: CN-756737-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkresës përcjllëse Nr.612/31 Prot., date 13.06.2016, protokolluar nga QKB, me Nr.2859 Prot., datë 15.06.2016. Depozitimi i 18 Urdhrit, datë 09.06.2016, lëshuar nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, ku është urdhëruar: - Ekzekutimi i menjëhershëm të vendimit penal Nr.214 Akti, datë 09.06.2016, të Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë, vendosur Sekuestron Preventive: Sekuestrimin e kuotave të pjesmarrjes si ortak të personit nën hetim, Njazi Prençi, në shoqerinë "REGLI" sh.p.k, e regjistruar në bazë të vendimit nr.32199, datë 27.09.2004, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë, me seli Njësia bashkiake nr 2, Rruga Labinoti", pallati nr.4, shkalla nr. 5, kati 2, apartamenti 4, me administrator, Njazi Prençi. - Urdhërohet regjistrimi i sekuestros së kuotave mos regjistrimi i asnjë transaksioni shitjeje të kuotave të personit, Njazi Prençi, në persona të tjerë. Depozitimi i shkurtimit të vendimit penal Nr.214 Akti, datë 09.06.2016, të Gjykatës së Shkallës së Parë Krujë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Budi", Pallati shoqerise "Rogerd", Njesia Nr. 33

Adresa:
Tirane, KAMEZ Kamez, Lagjia nr.6, Banesa nr.48 Tirane, KAMEZ Rruga Co-Plan, Lagjia nr.1, Banesa nr.25 Tirane, KAMEZ Rruga Co-Plan, Lagjia nr.1, Banesa nr.34

Telefoni:
0672028399 2236917

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 543 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 047 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 176 737,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:185 281 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 160 691 895,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015