Skip to content

MEKTRIN MOTORS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K51408501P
Administrator: Edmond Shahini
Objekti i Veprimtarisë: Pikë servisi, tregti me shumicë e pakicë të makinave dhe pjesëve të tyre. Dhënie me qira e automjeteve të çdo lloji. Marrja e përfaqësisë në aktivitetin tregtar të automjeteve. Marrja e përfaqësisë, tregtimi, dhënia me qira e mjeteve detare lundruese të çdo lloji. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit për vete dhe të trete. Shitblerje brenda dhe jashtë vendit e mjeteve të lundrimit të çdo lloji dhe riparimi i tyre. Ndryshime konstruktive të mjeteve motorike tokësore dhe mjeteve ujore të çdo lloji. Aktivitet në fushën e ndërtimit, përfshirë projektim, ndërtim dhe zbatim për: punime dhe gërmime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, murature të çdo lloji, përfshirë punime dhe beton arme, parafabrikate, sistemime, ndërtime civile, ekonomike, industriale, turistike, bujqësore dhe kompletim me instalimet e nevojshme për to, ndërtim ujësjellësash dhe kanalizimesh, impiante për vaditje, rikonstruksion godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, sisteme termike (ngrohje ftohje) industriale, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit në mjedise urbane dhe çdo aktivitet të nevojshëm të lidhur me ndërtime e punime të inxhinierisë civile.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.01.2005
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 495 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
DURRES AUTOSTRADA KM.6 XHAFZ.

Telefoni:
52230330

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 48 772 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 129 342 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 80 517 626,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 39 556 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 937 748,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 283 548 668,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 635 077 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 238 762 262,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016