Skip to content

S I R E T A 2F
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K51501008J
Administrator: Fatime Pali, Eglantina Disha
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit,import eksport i mallrave ushqimore e industriale dhe makinerive te ndertimit,autoveturave,tregti me shumice e pakice,sherbime riparime,perpunim druri,melamin,duralumin,servis automjetesh, lavazh.Riparimin,grumbullimin,perpunimin e mjeteve motorike ose te mbetjeve si dhe te uzinave te shkrirjes se metaleve te destinuara ne skrap.Ruajtjen dhe sigurimin fizik te objekteve publike dhe private,shoqerimin e vlerave monetare,materialeve,sendeve te çmuara gjate transportit te tyre. Blerje dhe shitje te produkteve dhe materialeve te ndryshme si edhe cdo aktivitet tjeter te lejuara me ligj. Veprimtari te ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis. Thyerja e gurit, dhenja e formes dhe finicioni. Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit fekal dhe atmosferik. Vendosja e instalimeve elektrike. Vendosja e izolatoreve etj. Grumbullim, pastrim, perpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi te ndryshme. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Menaxhimi, riciklimi dhe 2 trajtimi i mbetjeve te ndryshme. Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Transporti per nevojat vetjake dhe per te tretet te behet me te gjitha mjetet e shoqerise apo me mjete te tjera qe shoqeria ka ne perdorim.
Emërtime të tjera Tregtare: S I R E T A 2F
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 21.10.2004
Rrethi: Kamëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 316 416,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Kamionçine Iveko Autovinç AA 698 MZ Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Iveko, AA 711 HJ Tirane Tirane TIRANE Kamion Renault Autovinç AA 735 PY Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Iveko,AA 391 FB Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Benz Autovinc, AA 798 CP Tirane Paskuqan PASKUQAN Autobetoniere Scania, AA 793 CP Tirane Paskuqan PASKUQAN Eskavator me goma JCB, AA MT 14 Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Volvo, AA 586 IC Tirane Tirane TIRANE Autobitumatrice AA 548 NX Tirane Paskuqan PASKUQAN Gjysemrimorkio, ABR 621 Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamioncine Iveko Fiat, AA 791 GK Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveko AA 891 NR Tirane Paskuqan PASKUQAN Autobetoniere Fiori, AA 794 CP Tirane Paskuqan PASKUQAN Autokulle Iveko Fiat, AA 397 CL Tirane Paskuqan PASKUQAN Mercedes Benz, AA 777 HZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PASKUQAN Lagjia Babrru Fushe, Komuna Paskuqan

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Kamionçine Iveko Autovinç AA 698 MZ Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Iveko, AA 711 HJ Tirane Tirane TIRANE Kamion Renault Autovinç AA 735 PY Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Iveko,AA 391 FB Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Benz Autovinc, AA 798 CP Tirane Paskuqan FUSHE E KERCIKEVE Rimorkio AFR 898 Tirane Paskuqan PASKUQAN Autobetoniere Scania, AA 793 CP Tirane Paskuqan FUSHE E KERCIKEVE Kamion Volvo AA 354 UB Diber Peshkopi PESHKOPI Ndertim i rruges unaza e re, Peshkopi Tirane Paskuqan PASKUQAN Eskavator me goma JCB, AA MT 14 Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamion Volvo, AA 586 IC Tirane Tirane TIRANE Autobitumatrice AA 548 NX Tirane Tirane TIRANE Rikonstruksion i infrastruktures rrugore te bllokut qe kufizohet nga rruga "Besa" - "Siri Kodra" - "Zenel Bastari" - "Haki Rexhep Kodra" (perfshin dhe rrugen tek Nish Kimike) Tirane Paskuqan PASKUQAN Gjysemrimorkio, ABR 621 Tirane Paskuqan PASKUQAN Kamioncine Iveko Fiat, AA 3 791 GK Tirane Paskuqan FUSHE E KERCIKEVE AA 245 TN (Autopompë Betoni, Marka Iveco Magirus) Tirane Tirane TIRANE Kamion Iveko AA 891 NR Tirane Paskuqan PASKUQAN Autobetoniere Fiori, AA 794 CP Tirane Paskuqan PASKUQAN Autokulle Iveko Fiat, AA 397 CL Tirane Paskuqan PASKUQAN Mercedes Benz, AA 777 HZ

Telefoni:
0686044555 0682042222

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 224 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 774 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 737 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 946 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 981 104,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 201 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:289 447 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:152 827 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:88 748 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 157 095 491,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017