Skip to content

PORSCHE ALBANIA SH.P.K 

JSON

NIPT: K51914014P
Administrator: Markus Mag. Kollau, Gentian Bushati
Objekti i Veprimtarisë: Shitje me shumice dhe me pakice e automjeteve të të gjitha llojeve, pjesëve dhe aksesoreve të tyre, kryerje e riparimeve të të gjitha llojeve të automjeteve, përfshire montimin e automjeteve të përfunduara, modifikim i automjeteve dhe prodhim i pjesëve dhe aksesoreve; konsulence dhe kryerje e shërbimeve për administrimin e automjeteve dhe parkut të automjeteve; veprimtari si agjent në transaksionet e financimit të automjeteve si dhe ofrim shërbimesh në lidhje me operimin e automjeteve; magazinim dhe përpunim i automjeteve, makinerive dhe pajisjeve; nxjerrje jashtë përdorimit dhe riciklim i automjeteve, të pjesëve të tyre perberese dhe aksesoreve; kryerje të operacioneve të larjes së automjeteve; rimorkim dhe rikuperim të automjeteve; kryerje të çdo aktiviteti tjetër që lidhet me automjetet, në veçanti transportimin e materialeve me mjete transport!, si dhe dhënien me qira dhe hua të mjeteve të transportit; blerje dhe shitje, ndërtimi, qiraja tregtare ose dhënia në uzufrukt ose veprime për llogari të vete me prona të paluajtshme, si edhe ndërtime të të gjitha Llojeve, sidomos ambiente shitjeje, riparimesh, magazinimi dhe ambiente me përdorim për zyra, ndërtesa tregtare dhe garazhe parkimi, si edhe dhënie me qira 2 tregtare të pasurive të luajtshme; shërbime riparimi dhe mirëmbajtjeje të automjeteve. përfshire lyerje të automjeteve dhe dhënia e çdo shërbimi tjetër të lidhur me to; shërbime në përpunimin automatik të të dhënave dhe teknologjinë e informacionit; këshillim për veprimet, përfshire organizimin e veprimtarive; menaxhim i bizneseve të agjentit tregtar; pjesëmarrje, madje edhe si ortak i pakufizuar, në ndërmarrje që kane të njëjtin objekt ose objekt të ngjashëm me Shoqërinë, si edhe kryerjen e administrimit të tyre. Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqëria mund të kryeje dhe realizoje çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, është si rrjedhim ose ka të beje me objektin e renditur me lart. Për të arritur qëllimin e mësipërm, Shoqëria mund të ndërmarre transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, për dhënie me qira apo hipoteke, që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm në mënyre që të arrihet objekti i Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: PORSCHE ALBANIA SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.06.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 707 911 000,00
Numri i pjesëve: 707 911
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE AUT. TIRANE-DURRES KM 3- MEZEZ

Adresa:
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane-Durres, Rruga Monun, Km 7, Kashar.

Telefoni:
48202972

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 150 128,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 809 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 283 742 980,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 299 080 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 843 252 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 484 078 227,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015