Skip to content

BREÇANI - R.O.S.P
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K52116005E
Administrator: Fatbardh Breçani
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te personave dhe objekteve dhe sherbime te ruajtjes, (I.3.A) dhe trsnsportim te vlerave monetare e sendeve te çmuara (I.3.B).Importim,tregtim dhe instalim te mjeteve te sistemit vrojtues,sinjalizues,audioviziv,mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit,paisjeve te nderlidhjes te teknikave te tjera te lejuara si dhe projektim,instalim dhe programimin e paisjeve te telekomunikacionit,radiokomunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve. Shitje paisje kompjuterike. Import dhe eksport, instalim, sherbim, mirembajtje, tregti me pakice dhe shumice te pajisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, te telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, kabull etj. Sherbime informatike dhe telefonike Shperndarje interneti. Krijim dhe mirembajtje faqesh interneti. Krijim dhe shperndarje programe kompjuterike. Konsulence teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Konsulence sigurie. Tregtim, instalim, import dhe eksport, mirembajtje te sistemit te fonise, sistemeve te alarmit kundra vjedhjes, sistemeve te alarmit kundra zjarrit, vezhgimit CCTV, sistemeve te aksesit te kontrollit, sisteme aparaturash 2 mjeksore, sisteme UPS, sisteme elektrike te fuqive te larta dhe te mesme, stabilizatore, gjeneratore, radio nderlidhese, sisteme me fiber optike, akses kontrolli, aplikim grafik, tregtim dhe sherbim te kondicionereve etj.
Emërtime të tjera Tregtare: BREÇANI- R.O.S.P
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.04.2005
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 235 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati perdhe, Zyra nr.01

Adresa:
Kukes BAJRAM CURRI BAJRAM CURRI Maskollate, Rruga Dragobi, Valbone Durres Durres DURRES Rruga K/Kazanxhi, godina 992, hyrja 1, ap 2/1 Tirane Tirane TIRANE Njesia Nr. 2, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati perdhe, Zyra nr.01

Telefoni:
2400271

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 46 024 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 39 369 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 36 932 677,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 729 565,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 51 142 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 53 558 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 757 198,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:218 711 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:240 010 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 188 419 214,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017