Skip to content

STUDIO PRIVATE PROJEKTIMESH STUDIMESH MONITORIMESH ARBI

JSON

NIPT: K62022009S
Administrator: Irakli Dina
Objekti i Veprimtarisë: Shpimi i puseve të të gjitha llojeve (nafte, gaz, ujë, përforcues, studio hidrogjeologjik, gjeologo inxhinierike). Kryerje të punimeve minerare të të gjitha llojeve (galeri nëntokësore, karriera) dhe përforcimi i tyre. Monitorim, mbikëqyrje e kolaudim të gjithë llojeve te punimeve për shpimin e puseve dhe punimeve minerare. Monitorime për ndotjen e mjedisit (mjedisit urban, minerar, industrial). Studime për ndotjen e mjedisit (mjedisit minerar, urban e industrial). Hartimi i projekteve për shpimin e te gjitha llojeve të puseve. Hartimi i projekteve për kryerjen e te gjitha llojeve të punimeve minerare. Konsultime për të gjitha problemet teknike dhe teknologjike në lidhje me shpimin e puseve dhe të punimeve minerare. Kryerjen e studimeve ne fushën e mekanike së fluideve. Oponenca studimesh dhe projektesh në fushat e shpimit të puseve dhe punimeve minerare. Monitorim, mbikëqyrje dhe kolaudim të të gjitha llojeve të punimeve për shtim dhe asfaltim rrugësh, trasheshe etj. Monitorim, mbikëqyrje dhe kolaudim të të gjitha veprave te artit, kanalizime ujësjellësish.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 30.12.2011 Numri i ceshtjes: CN-639117-12-11
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i venndimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tiranë, Nr.11177, date 24.12.2008, per leshimin e deshmise se trashegimise ne emer te trashegimlenesit Artan Mukli, ku eshte vendosur: leshimi i deshmise se trashegimise ligjore ne emer te trashegimlenesit Artan Mukli, duke thirrur si trashegimtar ligjor te tij te rradhes se pare: Lindita Mukli, Erta Mukli, Arli Mukli, te cilet trashegojne nga 1/3 pjese te pasurise se luajtshme dhe te paluajtshme qe rrjedh nga kjo trashegimi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Tiranë Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 4, Rruga e Dibres, Kompleksi Orion Nr. 2, Kulla C, Kati i trete, Ap. 101

Telefoni:
0684056724

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 563 334,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -674 156,00