Skip to content

TERMOCENTRALI VLORE Sh.a
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: K72422003G
Administrator: Besnik Këndezi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, import-eksport dhe furnizim i energjisë elektrike.
Emërtime të tjera Tregtare: TEC
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/06/2007
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 204 000,00
Numri i pjesëve: 31 204
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 2 Femra/ 4 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Ridvan Kaja (Kryetar);Erideta Bashi; Mëno Besimaj; Dardan Malaj; Romeo Kara; Miranda Lila
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Në datë 12.05.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.169Regj. Nr.252Prot., datë 10.05.2016, të lëshuar nga Përmbarues Privat Ilia Elezi, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave apo aksioneve në pronesi/bashkëpronësi të debitorit Termocentrali Vlore Sh.a me Nipt-K72422003G”. Pala kreditore:Feris Brezhnica. Objekti:Pagim page. Kjo masë konservative është hequr në datë 26.05.2016, në bazë të Urdhrit Nr. 83 Prot., datë 23.05.2016 të lëshuar nga Përmbaruesi Privat Ilia Elezi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë; Porti i ri (Triport); Komuna Qendër; Vlorë.

Adresa:
Durrës, Durrës, Katund i Ri, Fshati Rinia, Komuna Katundi i Ri, Porto Romano, pranë Depozitave të Shoqerisë "Kastpetrol Sh.a”.

Adresa Email:
mail@kesh.al

Telefoni:
033404217

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -321 427 146,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 156 466 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 516 222 792,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -6 986 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 372 610 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 935 206,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 125 047 280,64
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -70 492 606,09
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -38 700 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -15 598 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 669 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 348 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 691 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 411 854 431,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 415 146 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 412 727 525,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 298 910 430,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 692 333,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B