Skip to content

"LEKA - 2007"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-10 14:23:45
JSON

NIPT: K77929501L
Administrator: Luigj Leka
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice te artikujve ushqimore,industrial,materiale ndertimi,elekektrike,paisje hidrosanitare, paisje elektroshtepiake,etj.prodhimin dhe tregtimin e inerteve dhe materiale ndertimij,ne fushen e sherbimeve kumunale,pastrimit etj. Ndertime,civile,idustriale,bujqesore,turistike ,ujesjellesa dhe kanaliizime.Hoteleri,turizem, hapje agjensi turistike,agjensi spedicionare,imobilare.Transport te mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit. Tregtim automjetesh dhe pjese kembimi. Tregtim makineri, pajisje dhe materiale per mbrojtjen e mjedisit. Tregtim pjese kembimi per automjete. Riparim automjetesh.Grumbullim, transport, riciklim dhe asgjesim mbetje urbane dhe parkim automjetesh. Sherbimi katering.Shit – blerje skrapi dhe te lubrifikanteve.Ekspertim mjedisor, Vleresimi i eksportit mjedisor. Auditim mjedisor.Tregtim te kazanave te plehrave.
Emërtime të tjera Tregtare: "LEKA - 2007"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.05.2007
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Lagjja Beslidhja, Rruga”Luigj Gurakuqi”, Zyre ne zonen kadastrale nr.8632, numri I pasurise 7/195-N17, kati I -re.

Adresa:
Lezhe, Shengjin, ISHULL- LEZHE Ndërtesë 3 Katëshe, Zona Kadastrale 1986, Nr.Pasurisë 131/44, kati I-re.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi te pjeseve te kapitalit 28.02.2018
Kontrate shitje te kuotave te kapitalit 26.01.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 750 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 830 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 31 006 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 869 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 979 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 759 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 791 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:57 763 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:40 303 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:149 191 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:74 661 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:50 579 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 38 311 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 732 639,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala