Skip to content

"LEKA - 2007"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 13:47:25
JSON

NIPT: K77929501L
Administrator: Luigj Leka
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice te artikujve ushqimore,industrial,materiale ndertimi,elekektrike,paisje hidrosanitare, paisje elektroshtepiake,etj.prodhimin dhe tregtimin e inerteve dhe materiale ndertimij,ne fushen e sherbimeve kumunale,pastrimit etj.Ndertime,civile,idustriale,bujqesore,turistike ,ujesjellesa dhe kanaliizime. Hoteleri,turizem, hapje agjensi turistike,agjensi spedicionare,imobilare. Transport te mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit. Tregtim automjetesh dhe pjese kembimi. Tregtim makineri, pajisje dhe materiale per mbrojtjen e mjedisit. Tregtim pjese kembimi per automjete. Riparim automjetesh. Grumbullim, transport, riciklim dhe asgjesim mbetje urbane dhe parkim automjetesh. Sherbimi katering.
Emërtime të tjera Tregtare: "LEKA - 2007"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.05.2007
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Shengjin, Fshati Ishull-Lezhe, superstrada Lezhe-Tirane, km 4, Godina me nr. pasurie 131/44, zona kadastrale nr. 1986

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 718 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 932 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 759 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 791 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 569 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 330 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:47 140 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 14 069 912,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016