Skip to content

Albanian Audit Partners
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-19 13:18:52
JSON

NIPT: L01405019O
Administrator: Dashnor Çarçani;Elona Bisha
Objekti i Veprimtarisë: Auditimi ligjor i pasqyrave financiare vjetore,individuale dhe/ose të konsoliduara,të shoqërive tregtare,ndërrmarrjeve apo organizatave të tjera bazuar në standartet ndërkombëtare të auditimit (SNK) si dhe shërbimet e kontabilitetit dhe shërbimet e rishikimit e të dhënies së sigurisë për informacionet financiare dhe shërbimet e lidhura sipas përcaktimeve të bëra për to në manualin e deklaratave ndërkombëtare të auditimit dhe etikës së Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve,kur ato janë në pajtim me natyrën e profesionit dhe me kërkesat e legjistacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Audit Partners
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.02.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 4 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull; 1 Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa Nr.19, Hyrja 8, Kati 6, Ap.18

Telefoni:
0692097095

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 576 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 869 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 923 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 241 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 383 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 212 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 223 802,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 036 419,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016