Skip to content

INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-22 11:06:35
JSON

NIPT: L02004016V
Administrator: Tonin Gjeloshaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime të ruajtjes se personave, objekteve dhe veprimtarive me kodin I. 3. A. Shërbime të ruajtjes, transportimit e shoqërimit të vlerave monetare e sendeve të çmuara, me kodin I. 3. B. Instalimin e mjeteve të sistemeve të vëzhgimit, audiovizive, sistemeve të ruajtjes me pajisje elektronike, instalimin dhe përdorimin e mjeteve të sistemit të radiokomunikacionit, pajisjeve dhe mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, përdorimin e mjeteve të akses kontrollit. Konsulence dhe analize të sigurisë. Projektim, instalim, furnizim dhe mirëmbajtje të sistemeve të inteligjencës. Furnizim, instalim dhe mirëmbajtje e pajisjeve të telekomunikacionit. Import-Export me shumicë dhe pakicë të mjeteve dhe pajisjeve të vëzhgimit, radiokomunikimit, fikjes se zjarrit, ndërlidhjes, pajisjeve elektrike dhe elektronike si dhe ata të navigacionit. të realizoj menaxhimin e objekteve dhe të kryej punimet për mirëmbajtjen e tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: INTERNATIONAL SECURITY ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.08.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 000 000,00
Numri i pjesëve: 9 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i Pare, Pallati nr.55/1, Shkalla 1, Kati 2, Ap.9.

Adresa Email:
info@isecurity.al info.isalb@gmail.com

Telefoni:
0035546315652 0684850092 0682894811

Faqja Web:
www.isecurity.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 17 896 477,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 273 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 302 190,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 985 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 922 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:119 757 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 898 844,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 76 228 125,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016