Skip to content

SOFT & SOLUTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-22 11:06:35
JSON

NIPT: L11328009F
Administrator: Arjola Koromani
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillim, implementim dhe mirëmbajtje të sistemeve dhe programeve në fushën e teknologjisë se informacionit. Projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje në fushën e telekomunikacionit si rrjete WAN/LAN, sisteme sigurie Web-site etj. Shërbim akses interneti. Shërbime konsulence dhe trajnime profesionale në fushën e teknologjisë se informacionit dhe telekomunikacionit. Shërbime të disenjimit, printimit, publikimit, botimit dhe prodhime të ndryshme të shtypshkrimit. Shërbime konsulence, trajnime profesionale në fushën juridike, ekonomike, të financave dhe kontabilitetit, të shëndetit publik dhe mjedisit. Tregti, eksport-import, furnizime, instalime dhe mirëmbajtje e pajisjeve elektronike, informatike, audiovizive, të aparaturave teknike të telekomunikacionit, të laboratorëve didaktik, kërkimor e shkencore, mallrave industrial. shitblerje, mirëmbajtje dhe riparime të pajisjeve dhe materialeve mjekësore etj. Konsulence dhe shërbime të ndryshme për pajisjet spitalore si dhe mirëmbajtje dhe riparime për këto pajisje. Sistem informatikë për regjistrimin fillestar të pronave, përmirësimin dhe përditësimin e të dhënave. Organizim eventesh, konferenca, kongrese si dhe aktivitete 2 shkencore dhe kulturore. Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web- based. Projektim, instalim, mirëmbajtje i sistemeve të ajrit të kondicionuar, hidrosanitare kundër zjarrit, ngrohjes, ventilimit dhe ftohja. Tregtim i pajisjeve hidrosanitare, kundër zjarrit dhe supervizionit. Importeksport, shumice e pakice i artikujve elektro - industriale. Auditim i sigurisë se sistemeve informatike. Zhvillim dhe implementim të sistemeve të informacionit gjeografik (GIS), regjistrim të pasurive të paluajtshme, planifikim urban, hartografi dhe matje topogjeodezike. Trajnim, konsulence dhe asistence financiare, fiskale dhe kontabile. Këmbim valutor, organizime turistike, bileta udhëtimi, përkthime, guida turistike. Trajnim, konsulence, asistence teknologjike teknike, tregtim elektroshtepiake. Ndërtimi i Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare, ndërtim dhe implementim të sistemeve referencuese gjeodezike. Shërbime topografike dhe gjeodezike, projektim dhe zbatim në fushën e ndërtimeve. Hostim i faqeve të aplikacioneve.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 26.01.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Lagjia Nr.2, Rruga Hoxha Tahsim, Nr.2/2

Adresa Email:
arjolakoromani@gmail.com

Telefoni:
0692654832 0696113045

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 489 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 965 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 885 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 190 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:451 214 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:106 589 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 10 286 164,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016