Skip to content

A-T-D - ALBANIAN TECHNOLOGY DISTRIBUTION

JSON

NIPT: L21811033B
Administrator: Nursen Metuli
Objekti i Veprimtarisë: Import eksport, shitje me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale dhe ushqimore. dhënie me qira dhe shitje pajisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre. Shërbim monitorimi gps dhe çdo sensori për matje furnizimi dhe shpërndarjes së rrymës elektrike, furnizimi dhe shpërndarjes me ujë, furnizimi dhe shpërndarjes së naftës. Monitorim të konsumit dhe qarkullimit të karburantit me sistem gps. Shitje, montim dhe trajnim për sisteme kamera dhe sisteme sigurie shitje, montim dhe trajnim për sisteme të brendshme dhe të jashtme monitorimi me kamera dhe sensore elektronike. Shitje, montim dhe trajnim për sisteme telefonie të brendshme. Shitje, montim dhe trajnim për pajisje dixhitalizimi në mase të dokumenteve, librave dhe regjistrave. Menaxhimi, ruajtja, arkivimi i informacioneve dixhitale. Sisteme të avancuara sigurie. Programim softesh dhe implementimi i tyre suport IT dhe konsulencë. Shitje, montim dhe trajnim për sistemesh të monitorimit dhe menaxhimit të trafikut shitje, montim dhe trajnim për sistemesh të monitorimit dhe menaxhimit të parkingjeve. Mirëmbajtje, të sistemeve të kamerave. Mirëmbajtje të sistemeve gps. Mirëmbajtje të sistemeve të telefonisë. 2 transport të specializuar VIP dhe punonjësish. Import - eksport mallrave dhe produkteve industriale instalimi dhe trajnim përkatës. Import - eksport mallrave dhe produkteve elektronike, instalimi i tyre dhe trajnim përkatës. Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës e trajnimeve në fushën e informatikës. Shitja e blerja e pajisjeve IT - teknologjisë së informacionit të tilla si kompjuterë lap top, serverë, projektorë, kamera dixhitale, skaner, printer, fotokopje, fakse, etj. Krijimi i linjave për montimin e kompjuterëve dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla dhe realizimi i shërbimit të mirëmbajtjes, garancisë e të riparimit. Realizimi i projektimit dhe instalimit të rrjeteve kompjuterike, informatikë dhe mirëmbajtjen e tyre. Realizimi i projektimit, dhe instalimit të sistemeve të menaxhimit elektronik, elektrik dhe të sigurisë së ndërtesave. Programim programe implementim i sistemeve dhe programeve informatikë (software-ve), mirëmbajtje sistemesh dhe programesh informatikë, asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e programeve informatikë (software-ve). Përpunimi i të dhënave në kompjuter e pajisje të tjera me synim realizimin e shërbimeve të tilla si përgatitje faqe interneti, përgatitje reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash, e deri në shtypje e lidhje libri. Kryerja e veprimtarive të tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe elektronike shtëpiake, etj. Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatikë me qellim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar. Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve të përmendur me si për. Të tjera sipas legjislacionit në fuqi. Sh informatikë të ndryshme të aplikueshëm në sektorë të ndryshëm. Programim faqesh interneti (WebDesign-Development) si dhe mirëmbajtjen e tyre. Tregtim të programeve informatikë (software-ve). Programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based. Instalime mirëmbajtje pajisjesh teknike, speciale (punime inxhinierike civile, kaldaja, kondicionerë, sisteme të ngrohjes, gjeneratorë etj. Shitblerje mjetesh, kamionësh, veturash dhe servisimi i tyre etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.06.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 19 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Pjeter Bogdani, Nr.10, Kati 3, Apartamenti 10

Telefoni:
0694023788

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 836 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 896 570,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 683 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 095 422,99
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:37 949 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 46 879 309,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015