Skip to content

ALBA & XENI EXPORT IMPORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L22404015E
Administrator: Muhamet Dunisha
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e tregtimit me shumicë e pakicë import eksport të artikujve të çdo lloji, industriale dhe ushqimore, makineri dhe automjeteve, servis dhe auotshkolla, ndërtim, rrugë, shkolla pallate, ura, ujësjellësa. Riparim të plotë e të pjesshëm të tyre. Ndërtim e riparim veprash ujore, pyjore, thellime dhe pastrim të lumenjve, liqeneve dhe deteve, dhe nxjerrje përpunim dhe tregtim të mineraleve të gjitha llojeve. Ruajtja, transport, përdorim të lëndëve plasëse. Blerje grumbullim, çmontim, seleksionim, evadim të scrapeve të metaleve të çdo lloji të përfituara nga çmontimi i paisjeve armatimeve, makinerive, automjeteve, motoçikletave, vagonave hekurudhorë dhe linja teknologjike si dhe grumbullim nga popullsia. Përpunim nafte, vajra, dhe mbetjeve të tyre si dhe tregtimin me pakicë e shumicë të tyre. Tregtim, blerje, shitje të lëndëve të para metalike, të metaleve me ngjyra e atyre të zeza. Çmontim të mjeteve fluturuese si aeroplane, raketa, aggregate, motore dhe pajisje të tjera për skrap.
Emërtime të tjera Tregtare: Alba & Xeni Export Import
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.11.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 31.01.2014, me vendim të asamblesë së përgjithshme, pezullohet aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar.

II. Më datë 17.10.2014, Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ka kërkuar vendosjen e barrës së sigurisë mbi tutjt e pronësisë të “ALBA&XENI EXPORT IMPORT”, sipas së cilës nuk lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e shoqërisë.

III. Më datë 15.05.2017, asambleja e përgjithshme e shoqërisë ka vendosur aktivizimin e aktivitetit të shoqërisë ALBA & XENI EXPORT IMPORT.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kamëz, Autostrada Kamëz-Fushë Krujë, Km.1, Sipërfaqe Toke e Regjistruar me Nr.Pasurie 9/10, Zona Kadastrale 2066

Adresa:
Fier, Lagjja Drizë, Rruga Aulona, ish Zyrat TEC-i Fier

Telefoni:
0696060164

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 560 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 616 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:46 035 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 442 011,00
Punuar Nga : A.LALA