Skip to content

Pese Vellezerit
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 14:14:04
JSON

NIPT: L22925402C
Administrator: Shkëlqim Dulla
Objekti i Veprimtarisë: “Ndërtim, rikonstruksion, restaurim në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile - industriale, private dhe shtetërore, social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve. Ndërtim godina banimi si me fondet e vete shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social, kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurimeve, etj. Ndërtime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime veprash të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve detare, puse, çpime gjeologo inxhinierike, çpime për ujë etj. Kryerje punimesh të inxhinierisë civile të te gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave ekzistuese, izolim mbi dhe nëntokësore nga ujërat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbërta si pyje, parqe etj. në ndërtimin, mirëmbajtje dhe restaurimin ujësjellësi dhe KUZ-ve, KUB-ve, etj. Administrim I guroreve, impianteve të betonit, impianteve të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës se projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime topografike, punime topogjeodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim dige të larte, etj. Prodhim, fabrikim dhe 2 tregtim materiale ndërtimi, inerte, prodhimeve të betonit, etj. Projektim, ndërtim, të objekteve civile, social kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi, qendra tregtare, ndërtim rrugësh, ndërtim veprash arti, arkitektonike, ndërtime mjedisesh rekreative, linja hekurudhore, rikonstruksion rrugësh, të veprave të ndryshme industriale e tregtare. Shërbime të punimeve mekanike, ngrohje, kondicionim dhe hidrantit kundra zjarrit. Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, bujqësore, ndërtimi, elektroshtepiake, pajisje elektrike, kancelari dhe artikuj kompjuterik, artikuj të ndryshëm mobilierie, dyer, dritare, pajisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore të tyre. Pastrim dhe gjelbërim të ambienteve publike dhe private. Hoteleri, turizëm, bar, restorant. Agjensi udhëtimesh turistike. Agjensi imobiliare. Agjensi shitje biletash të transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Pike shitje të te gjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikante, lavazho, gomisteri, servis mjetesh. Vlerësim i pasurive të paluajtshme. Punime gjeodezike, bazamente gjeodezike dhe rilevime të te gjitha shkalleve. ”
Emërtime të tjera Tregtare: Pese Vellezerit
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 22.05.2012
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 300 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LIBOFSH Fshati Libofshe

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 481 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 536 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 770 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 758 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 861 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:125 951 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:94 333 352,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 58 532 054,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016