Skip to content

ALESIO - 2014
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L41713003M
Administrator: Anton Gjinaj
Objekti i Veprimtarisë: 1. Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, çentralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike;
2.Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import-eksportin me shumicë e pakicë, të të gjitha mallrave me ose pa akcizë, duke përfshirë por pa u kufizuar në industriale, ushqimore, mjekësore, bujqësore, blegtorale, elektroshtëpiake, të ndërtimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të të gjitha mineraleve, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për proçesin e prodhimit; tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshme e gjysëm të gatshme; etj; tregtimin me pakicë të naftës, gazit natyror dhe nënprodukteve të tyre; ushtrimi i aktivitetit të bar- bufe-restorant, dhe njësive të tjera të tregtimit të pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysëm të gatshme. Shitje-Blerje të objekteve, godinave, apartamenteve dhe çdo pasuri tjetër e paluajtshme.
3. Në fushën e minierave shoqëria do të kryejë: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të minierave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin dhe shfrytëzimin e minierave publike dhe private për të tëra llojet e mineraleve, shfrytëzimin e burimeve natyrore të ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, përpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashtë vendit e mineraleve të papërpunuara dhe të përpunuara.
4.Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastruktures dhe/ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe/ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj.
5. Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të infrastrukturës dhe/ose të pjesëve përberëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe/ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë, për realizimin e hotelerisë, fshatrave turistike, qendra turistike e të tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesorëve të nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njësi të shitjeve të konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e të tjera të kësaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e të tjera.
6.Në fushën e energjisë shoqëria do të kryejë aktivitetin në të gjitha burimet e mundshme të energjisë (hidro, urë, qymyr, karburante etj) për prodhimin e energjisë. Ndërtimin dhe operimin e hidroçentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nënstacioneve elektrike, linjave të transmetimit të energjisë, dhe strukturave të tjera ndihmëse; Ndërtimin, instalimin dhe përdorimin e njësive të prodhimit të energjisë elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike. Furnizimin dhe tregtinë e energjisë elektrike te çdo forme, eksportin e energjisë elektrike jashtë territorit të Republikës së Shqiperisë (lidhja ndërkombëtare), dhe importin e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqiperisë. Shoqëria do të kryje çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë. Menaxhimi i mbetjeve të parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ALESIO - 2014
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.05.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: FORALB ALABASTER SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 04.11.1994, me NIPT J62903844I dhe adresë në Kavajë, Mengaj. Objekti kryesor i aktivitetit të shoqërisë është prodhimi dhe ekspertimi i gips-alabastër dhe prodhimeve të tyre. 45% të aksioneve të saj i zotëron ALESIO-2014 SHPK, 25% i zotëron Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe 30% Enea Leoncini.
XYZ 08 SHPK, një shoqëri me përgjejgësi të kufizuar, e themeluar me datë 18.02.2008, me NIPT K92110004Q dhe seli qendrore në Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Lord Bajron, banesë private nr 14, Laprakë. Objekti kryesor i veprimtarisë së saj përqëndrohet në fushën e minierave. 100% e aksioneve të saj zotërohen nga ALESIO-2014 SHPK.
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Kamc.Wolv Vetesh, AA 168 LE.
2. Kazan 3 Akse, ADR 139.
3. Rimorkiator 33 Ton, ADR 042.
4. Man kokë tërheqëse, AA 187 MR
5. AVTOTREIDING (Gjysme rimorkio) ACR 979
6. Iveco, kokë tërheqëse, AA 4 065 KO
7. Gjysëm rimorkio, ADR 603
8. Kamion Astra (K) , AA 204 LA.
9. Kamion Man, AA 726 LN.
10. MAN (Koke Terheqese) AA 014 NK
11. Kamionc.Wolvsvagen, AA 167 LE.
12. Kamion Astra (Z), AA 496 LA.
13. MINERVA (Gjysmë rimorkio) ADR 631
14. Bot Nafte (5500L), AA 643 LH.
15. Fadromë Volvo, AB 92 MT.
16. Kamion Astra, AA 084 IV
17. Fadromë BobCat me targë: AC 07 MT
18. Gjysëm Rimorkio Cammetto me targë: ADR 434.
19. Koke Volvo, AA 641 LH.
20. Kamion Volvo, AA 207 GB.
21. Kokë Tërheqëse MAN me targë: AA 207 ME
22. Kamion Volvo AA 187 LK.
23. MENCI (Gjysmë rimorkio) ADR 772
24. Man kokë tërheqëse, AA 742 KX
25. Kamion Iveko, AA 169 LE.
26. Kamion Iveko, AA 203 LA.
27. Gjysëm rimorkio, ADR 688
28. Gjysëm rimorkio, ACR 920
29. DAF (Kokë Tërheqëse) AA 848 NN
30. MULLER (Rimorkiator) ACR 759
31. Fadromë Fiat Hitachi me targë: AC 06 MT
32. Kamion Benz, AA 723 FP.
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B - Minerare
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banesë private Nr. 14

Adresa:
1) Lezhë, Milot, Rruga Kombit Milot-Morinë
2) Kavajë, Zona minerare nr.295 (objekti Mengaj)
3) Tiranë, Rruga Ludovik Shllaku, Pranë Shkolles së Avokatisë
4) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2, Rruga e Elbasanit, ngjitur me Qendren Tregtare ETC
5) Tiranë, Njësia Nr. 11, Rruga Lord Bajroni, Objekt 2 - katësh Nr. 14, Kati i pare. (Zyrë)
6) Tiranë, Njësia bashkiake nr 7, Rr. Nexho Konomi zona kadastrale 3866 nr pasurie 306/113
7) Durrës, Krujë, Objekti minerar ''Picrage'', zona minerare nr.1541
8) Tiranë, Kavajë, Fshati Mengaj, Zona Veriore, Vendburimi me leje Shfrytëzimi 1433
9) Tiranë, Vorë, Tokë prodhim Asfalt Beton, Zona Kadastrale 25/96, Pasuria nr.25/32, Nr.25/30, Nr.25/23, Nr.25/33, Tirane-Vore-Marikaj
10) Tiranë, Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore të Bllokut që kufizohet nga Rruga Qemal Stafa, Rruga e Dibrës dhe Rruga Bardhyl
11) Durrës, Fushë Krujë, Sistemim-asfaltim i rrugës së fshatit Zallë
12) Durrës, Bubq, MALLKUC Sistemim-asfaltim i rrugës Mallkuç, Fushë-Mallkuç Kodër dhe Sistemim - Asfaltim i Rrugës Mazhe e Madhe Nj.A.Bubq
13) Tiranë, Vorë, Marikaj, zona kadastrale 2596, me nr. pasurie 25/28
14) Durrës, Rruga " Taulantia ", Lagjja nr 1, Currila
15) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Laprakë, Rruga "Gjergj Legisi", Kati i Dytë, Aktivitet Palestër
16) Tiranë, Rruga Haxhi Hafiz Sabri Koçi, Ali Demi, Objekt ndërtimi i një godine banimi dhe shërbimi 6 kate me dy kate parkim nëntokë

Adresa Email:
info@alesio2014.al

Telefoni:
0692118434

Akte Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Dokumenta Financiare: Bilanci (2014)
Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 083 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 434 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 37 959 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 210 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:221 525 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 207 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:111 813 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 933,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.LALA