Skip to content

HEC LANABREGAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 09:56:10
JSON

NIPT: L41918001E
Administrator: Olsi Isufaj
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjisë elektrike. Shitja e energjisë elektrike. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qellim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.
Emërtime të tjera Tregtare: HEC LANABREGAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 06/11/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 192 397 676,00
Numri i pjesëve: 10 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Femra/ 1 Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Brunilda Xhixho; Ortjon Dhami; Evis Gjebrea (Kryetar); Aida Sula
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Në datë 04.09.2015: Është Depozituar Marrëveshja e Pengut Rep.4539, Kol.767 datë 31.07.2015, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare”sh.a dhe shoqëria “Hec Lanabregas”sh.a, me objekt: “Vënje peng mbi aksionet që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë “UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË”, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dajt; Lanabregas; Lanabregas Komuna Dajt.

Adresa:
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Kavajës, Ish ndërmarrja e ofiçinës së automjeteve.

Adresa Email:
heclanabregas@gmai.com

Telefoni:
0664129165

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 09.02.2019
Marrëveshje Pengu datë 31.07.2015
Ndryshimi i Administratorit& Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 70 078 968,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 91 745 257,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 31 849 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 857 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:231 179 018,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:269 773 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:118 332 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 766 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B