Skip to content

SaniService
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-07 12:05:08
JSON

NIPT: L51910021C
Administrator: Admir Daca
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikalë sterilë, furnizimin me material mjekësor steril një përdorimesh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale dhe ambienteve ku do të ofrohet ky shërbim, në spitalet universitare dhe rajonale të vendit, apo dhe spitale të tjerë, sipas planit të racionalizimit spitalor në Republikën e Shqipërisë, në zbatim të Koncesionit/partneritetit publik privat të dhënë nga Ministria e Shëndetësisë sipas njoftimit të Fituesit nr. 1440/13 prot. date 23. 06. 2015.
Emërtime të tjera Tregtare: SaniService
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV(Subjekt për Qëllime të Vecanta)
Viti i Themelimit: 03.07.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000,00
Numri i pjesëve: 4
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar MEZEZ Autostrada Tirane-Durres, Km.5, Nr i pasurise 11/24, zona Kadastrale 2679

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia bashkiake nr 3, rruga e Dibres, godina 372, Tirana 1000, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza", urgjenca kirurgjikale, kati -1

Telefoni:
42250073

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -160 163 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 152 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:113 086 400,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016