Skip to content

ORKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L58318203G
Administrator: Adriatik Braha
Objekti i Veprimtarisë: Ruajtja dhe sigurimi fizik i objekteve publike dhe private. Shërbime të ruajtjes të personave, objekteve e veprimtarive me kodin 1.3A. Importim , tregtim dhe instalim të mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, paisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara si dhe projektim, instalim dhe programimin I paisjeve të telekomunkiacionit, radiokomunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distancë të automjeteve. Tregtim, instalim, import dhe eksport, mirëmbajtje të sistemit te fonisë, sistemeve të alarmit kundër vjedhjes, sistemeve të alarmit kundër zjarrit.
Emërtime të tjera Tregtare: ORKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.09.2015
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: Më datë 06.04.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, e përbërë nga ortaku i vetëm Adriatik Braha, u vendos pezullimi i aktivitetit të shoqërisë për një periudhë kohe të pacaktuar.
Më datë 27.05.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos aktivizimi i aktivitetit dhe u hoq statusi “pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Rruga e Prizrenit, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 50/74-ND.

Adresa Email:
tikbraha@hotmail.com

Telefoni:
0695154501

Akte Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Vendim I ortakut te vetem (2016)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyra e performances (2016)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 386 416,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 142 049,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 244 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 972 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:6 821 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 151 185,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017

Punuar Nga : A.LALA