Skip to content

ECO RICIKLIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-21 10:16:14
JSON

NIPT: L61814009B
Administrator: Ervin Meçe
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve dhe mjeteve që përdoren për transportin, magazinimin, të këtyre lloj mbetjesh. Shërbim 3DDD (Dezinfektim, Dezinfektim, Deratizim), pastrimi, të ambienteve të ndryshme, prodhuese, tregtare, magazinave, hotele, spitale konvikte etj, si dhe import-exportin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë I dezinfektuesve dhe produkteve të tjera që I shërbejnë këtij qëllimi. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO RICIKLIM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Kashar, Automjet tip Ford me targe AA 664 VI
2) Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen me targe AA 768 RM
3) Tirane, Automjeti tip Ford me targe AB 538 AG
4) Tirane, Kashar, Furgon tip Benz AA 862 PS
5) Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet me targe AA 487 SB
6) Tirane, Kashar, Automjet tip Volkswagen AA814 VE
7) Tirane, Kashar, Automjet tip Citroen TR7399P
8) Tirane, Kashar, Automjet tip Fiat Ducato 2.3 me targe AA 489 YL
9) Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjet tip Toyota Yaris me targe AA 516 ZY
10) Tirane, Kashar, MEZEZ, Automjeti Citroen Tipi Furgon me Targë AA 914 SJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar Lagjja Mëzez, Rruga Dytesore Kashar , Ambjenti me Zonë kadastrale 2679, pasuria Nr.12/22.

Adresa:
1) Tirane, Kashar, Yzberisht, Rruga 3 Deshmoret, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 334/25, Apartamenti nr 2
2) Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik, Bradashesh, Zona Kadastrale 3965
3) Elbasan, Metalurgji, Zona Kadastrale 3965, Nr Pasurie 1070

Adresa Email:
info@ecoriciklim.al

Telefoni:
0676003305

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 15.11.2016
Kontrate shitje 16.07.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 83 860 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 519 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 525 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 814 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:44 870 511,00
Punuar Nga : A.Lala