Skip to content

ECO RICIKLIM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61814009B
Administrator: Ervin Meçe
Objekti i Veprimtarisë: Pastrim, grumbullimi, përpunim, transport dhe asgjësimi i mbetjeve spitalore apo mbetjeve të tjera të ngjashme, sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara me ligje. ImportExport dhe tregtim me shumicë e pakicë të artikujve dhe mjeteve që përdoren për transportin, magazinimin, të këtyre lloj mbetjesh. Shërbim 3DDD (Dezinfektim, Dezinfektim, Deratizim), pastrimi, të ambienteve të ndryshme, prodhuese, tregtare, magazinave, hotele, spitale konvikte etj, si dhe import-exportin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë I dezinfektuesve dhe produkteve të tjera që I shërbejnë këtij qëllimi. Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO RICIKLIM
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 13.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Kashar Kashar Automjet tip Citroen me targë AA 768 RM Tiranë Kashar Kashar Furgon tip Benz AA 862 PS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Lagjja Mëzez, Rruga Dytesore Kashar , Ambjenti me Zonë kadastrale 2679, pasuria Nr.12/22.

Telefoni:
674066611

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare