Skip to content

ONYX
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L62130005H
Administrator: Sahit Dollapi
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, shitje me shumicë e pakicë, materiale industriale, ndërtimi, elektrike, hidroteknike, kimikate, karburante e lëndë djegëse, lubrifikante, minerale, lëndë të parë për industrinë, pjesë këmbimi auto, makineri e pajisje të çdo lloji; Aktivitet në fushën e ndërtimit, transportit, energjetikes, infrastrukturës energjetike, ujësjellës kanalizime, rrugore, ndërtim instalim të impianteve të trajtimit të ujërave të pijshme dhe të zeza, pikave të karburantit, lavazhe, servise, aktivitete ndihmëse, mirëmbajtje dhe restaurime; Shitje - blerje, dhënie me qira të pasurive të paluajtshme, aktivitet në hoteleri, turizëm e agrobiznes; shfrytëzim i vendburimeve minerare të ngurta e të lëngëta, përpunim mineralesh, inertesh, etj; Shpim - kërkime gjeologjike, kryerje analizash laboratorike, gjeo minerale, e të llojeve të tjera; Konsulence, Studime, analiza financiare dhe juridike, projektim, raporte në fushat: gjeologji-miniera, hidrogjeologji, mjedis, energjetike, hidroteknike, dhe sektorë të tjerë të industrisë, supervizim e mbikëqyrje punimesh.
Emërtime të tjera Tregtare: ONYX
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 29.09.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti", Pallati 14, Apartamenti 11E

Adresa Email:
info@onyx.al

Telefoni:
692072677

Faqja Web:
www.onyx.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare