Skip to content

Auto Manoku Servis
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L62311016C
Administrator: Artur Zeneli, Albert Manoku
Objekti i Veprimtarisë: Riparime të mjeteve motorike lëvizëse, automjete, të pajisjeve dhe objekteve fikse, instalimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Tregtim me shumicë dhe pakicë, import eksporti. Kryerje punimesh për llogari të përsonave të tretë, ndërtime, kalibrime, kompjuterë dhe software. Trajnime dhe konsulta profesionale për vete dhe për të tretë. Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhje hipotekare që lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, të japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri, ente, konsociume apo në themelim e sipër që kanë për objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.11.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Lagjja Yrshek, Rruga Nozllaku, godinë 2 katëshe, Kati 1, Zona Kadastrale 3865, Nr.Pasurie 287/31/1

Telefoni:
682007508

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019